Jakie usługi świadczą kancelarie notarialne?

kancelaria notarialna

Kancelarie notarialne pełnią istotną rolę w wielu dziedzinach prawa i są nieodzownym elementem wielu transakcji oraz sporządzania ważnych dokumentów prawnych. Notariusze w Gliwicach oferują szeroki zakres usług, które obejmują zarówno czynności notarialne, jak i doradztwo prawne. 

Co robi się w kancelarii notarialnej?

Kancelaria notarialna to miejsce, w którym notariusz wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa. Kancelarie notarialne w Gliwicach są odpowiedzialni za dokonywanie czynności notarialnych, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa prawnych transakcji i umów. Jedną z najważniejszych czynności notarialnych jest sporządzanie aktów notarialnych, czyli dokumentów o szczególnym znaczeniu prawnym, które mają moc dowodową przed sądami i innymi organami państwowymi.

W kancelariach notarialnych można również uzyskać ważne dokumenty, takie jak akt notarialny potwierdzający umowę przedwstępną, umowy sprzedaży nieruchomości, darowiznę, spadki, czy umowy małżeńskie. Notariusze w Gliwicach są upoważnieni do potwierdzania autentyczności podpisów, sporządzania protokołów dziedziczenia oraz przeprowadzania innych czynności, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnych stosunków między stronami.

Czego nie może notariusz?

Mimo że notariusze pełnią ważną rolę w tworzeniu dokumentów prawnych i potwierdzaniu ich autentyczności, istnieją pewne ograniczenia, co do tego, czego nie mogą robić. Notariusze nie mogą działać w sposób stronniczy, co oznacza, że muszą być neutralni i niezależni w swoich działaniach. Nie mogą działać jako adwokaci ani reprezentować żadnej ze stron w sporach prawnych.

Ponadto, notariusze nie mogą sporządzać dokumentów, które są sprzeczne z prawem lub naruszają zasady etyki zawodowej. Mają obowiązek działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przestrzegać wszelkich wymogów formalnych dotyczących sporządzanych aktów notarialnych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowości dokumentu czy czynności, notariusz ma obowiązek odmówić wykonania czynności lub zastrzec swoje zastrzeżenia.

Dodaj komentarz