Co zrobić, gdy masz podejrzenie, że pracownik jest pod wpływem alkoholu?

osoba pracująca

Każdy pracownik w miejscu pracy musi pojawić się trzeźwy- to jego obowiązek. Spożywanie alkoholu w miejscu pracy bądź stan nietrzeźwy predysponują do nagany i zwolnienia. Jednak, aby do tego doszło pracodawca musi udowodnić, że pracownik jest pod „wpływem”, a oskarżenie powinno być podparte dowodami. Zatem co zrobić gdy masz podejrzenie, że pracownik jest pod wpływem alkoholu?

Czy alkomat powinien znajdować się w miejscu pracy?

Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest rzecz jasna twierdząca. Regularne acz selektywne kontrole powinny odbywać się w miejscu pracy. Dzięki temu fakt, że jakiś pracownik pojawi się pod wpływem alkoholu będzie minimalne. Warto pamiętać, że jedną z przyczyn poważnych wypadków w pracy jest nie tylko nieprzestrzeganie bhp, ale alkohol w miejscu pracy. Dotyczy to również sytuacji, gdy pracownik przyjdzie do pracy po przepiciu. Reakcja nawet po małej ilości trunków jest zawsze opóźniona, ale i często nieadekwatna do danej sytuacji. A posiadanie alkomatu w miejscu pracy może działać jak przysłowiowy straszak, a więc skoro osoby pracujące będą wiedziały, że mogą zostać poddane badaniu to będą się bały pojawić pod wpływem- przynajmniej w większości przypadków.

Czy masz prawo nakazać poddanie się badaniu pracownikom?

Zasadniczo odpowiedź przynajmniej na to pytanie jest przecząca. Otóż prawo pracy, ale i kodeks jasno mówią, że żaden pracodawca nie może przymusić pracownika do badania, bo zwyczajnie nie ma takich uprawnień. Zatem badanie stanu trzeźwości musi zawsze odbyć się za zgodą osoby pracującej. Oczywiście warto pamiętać, że odmowa poddania się badaniu może świadczyć, że pracownik coś ukrywa, ale nadal nie jest to powód do udzielenia nagany. Ten przepis nie jest racjonalny biorąc pod uwagę fakt, że przyczyną tak wielu wypadków w pracy jest właśnie alkohol. Na szczęście pracodawca nie ma też związanych rąk i mając na uwadze dobro pracowników, może zakupić profesjonalny alkomat na https://alkopatrol.pl

Co możesz zrobić?

Jedynym słusznym rozwiązaniem jest zadzwonienie po policję. W tym przypadku pracownik nie może odmówić badania. Jeżeli nie zgodzi się na pomiar alkomatem to zostanie przymuszony do badania krwi. Jeżeli więc macie podejrzenie, że pracownik jest pod wpływem, ale odmawia on poddania się badaniu w miejscu pracy to powinniście od razu wezwać policję, która takie badanie przeprowadzi.

Dodaj komentarz