Czym są oczyszczalnie drenażowe?

oczyszczalnie drenazowe

Ścieki bytowe zawierają wiele substancji, które mogą doprowadzić do skażenia wód gruntowych i podłoża. Znajdują się w nich fekalia, detergenty oraz chemikalia używane do prania, zmywania i sprzątania. W ich składzie można też stwierdzić sporo bakterii stanowiących zagrożenie epidemiologiczne, a często także pierwotniaków i innych drobnoustrojów chorobotwórczych. Nieczystości muszą więc zostać skierowane do oczyszczalni.

Oczyszczalnie jako sposób na zagospodarowanie ścieków

W każdym budynku mieszkalnym oraz użytkowym potrzebna będzie odpowiednia instalacja pozwalająca na zagospodarowanie powstających w nim nieczystości. Jest to konieczne zarówno ze względu na obowiązujące przepisy, jak i względy praktyczne – ciężko wyobrazić sobie budowę obiektu, w którym nie byłoby bieżącej wody. Odbiór ścieków może się odbywać z wykorzystaniem systemu kanalizacji ciśnieniowej lub grawitacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do takich instalacji, niezbędne będzie wybudowanie szczelnego szamba albo budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Drugie rozwiązanie okaże się korzystniejsze, ponieważ oznacza brak wydatków związanych z płaceniem za przyjazd wozu asenizacyjnego. Budowa oczyszczalni oznacza konieczność odprowadzania uzdatnionej wody. W miejscach, gdzie w pobliżu znajdują się wody powierzchniowe, istnieje możliwość rozwiązania problemu przez wykonanie odpowiedniego odpływu. W przeciwnym razie konieczne będzie wprowadzenie wody bezpośrednio do gruntu, co jest możliwe wówczas, gdy wybuduje się drenaż rozsączający.

Rola drenażu rozsączającego

Drenaż rozsączający to konstrukcja składająca się z systemu rur lub specjalnych kształtek w formie skrzynek, do których kierowana jest woda opuszczająca ostatnią komorę oczyszczalni. Jest ona zakopana przynajmniej półtora metra powyżej poziomu zwierciadła wód gruntowych, a jednocześnie poniżej poziomu przemarzania. Drenaż jest ułożony na podsypce ze żwiru oraz znajdującego się pod nim piachu i może być wybudowany tylko tam, gdzie podłoże wykazuje odpowiednią przepuszczalność. W przypadku oczyszczalni biologicznych lub biologiczno-chemicznych jego rolą jest wyłącznie rozprowadzanie oczyszczonej wody. W tzw. szambach ekologicznych jest on również elementem systemu filtracyjnego, ponieważ to w nim zachodzi proces tlenowego rozkładu nieczystości.

W miejscach, gdzie da się podłączyć budynek do kanalizacji, nie można budować oczyszczalni przydomowych. Warto jednak pamiętać, że w przypadku systemów ciśnieniowych może zajść potrzeba umieszczenia na działce domowej przepompowni ścieków. Urządzenia tego rodzaju są oferowane przez firmę INWAP, która specjalizuje się w dostarczaniu przepompowni przydomowych i sieciowych.

Dodaj komentarz