Dźwigi szpitalne – jakie są rodzaje?

winda

Dźwigi szpitalne to specjalny rodzaj wind umożliwiający transport pacjentów między piętrami. Czym powinny się charakteryzować i jakie są ich rodzaje?

Dźwigi szpitalne — charakterystyka

Głównym zadaniem dźwigów szpitalnych jest transport chorych. Z racji tego, że bardzo często pacjenci przewożeni są na łóżkach lub wózkach, winda szpitalna musi być większa niż standardowa winda osobowa. Oprócz pacjenta musi pomieścić również personel, który mu towarzyszy oraz różnego rodzaju sprzęty. Bardzo często dźwigi szpitalne w Szczecinie montowane są nawet w niskich budynkach, po to, żeby umożliwić szybki transport pacjentów leżących. Niekiedy dźwigi są wyposażone w specjalne zabezpieczenia i blokady, które uniemożliwiają przejazd windą innym osobom niż personelowi. Dzięki temu winda jest zawsze do dyspozycji, nawet w nagłych i pilnych przypadkach, które w szpitalach zdarzają się często. Korzystanie z windy znacznie usprawnia prace pracowników szpitala i pozwala na dużo szybsze transportowanie pacjenta między oddziałami, co czasami ma istotne znaczenie, a nawet ratuje życie chorego.

Rodzaje dźwigów szpitalnych

Dźwigi szpitalne różnią się wymiarami, pojemnością oraz możliwym obciążeniem. Zaleca się, aby winda szpitalna była większa od osobowej, żeby bez problemu pomieściła łóżko z pacjentem, kilkuosobowy personel oraz aparaturę podtrzymującą funkcje życiowe. Jej szerokość powinna wynosić minimum 1,5 m a głębokość ok. 2,7 m. Dodatkowo bardzo ważna jest szerokość drzwi, tak, żeby możliwe było szybkie wjechanie łóżkiem czy wózkiem do środka, bez zbędnego manewrowania. Powinna mieć przynajmniej 1,3 m. Jeśli konstrukcja budynku szpitalnego nie pozwala na zamontowanie windy w środku, można umieścić ją na zewnątrz budynku.

Wszystkie dźwigi, również te szpitalne wymagają regularnych przeglądów, które wykonuje profesjonalna firma, np. Nam- LiFt sp. z o.o. Dla prawidłowego działania windy przegląd należy wykonać nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zasady te określone są w przepisach i rozporządzeniach rządu. Prawidłowa konserwacja polega na sprawdzeniu wszystkich układów i wykonaniu niezbędnych regulacji. Niektóre z części do prawidłowej pracy mogą wymagać dodatkowego smarowania. Raz w roku przeglądu windy powinna dokonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami udzielonymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Wszystkie przeglądy, wykryte usterki i dokonane naprawy powinny być zapisane w dokumentacji dotyczącej windy.

Dodaj komentarz