Jakie funkcje spełnia izolacja cieplna kominów dwuściennych?

instalacja hydrauliczna

Kominy izolowane dwuścienne stabilizują temperaturę spalin i zapewniają ciągłość procesów spalania. Cechą charakterystyczną takiego komina jest kilkucentymetrowa izolacja, która chroni spaliny przed nagłym wychładzaniem, co pozostaje nie bez znaczenia dla efektywności pracy kotła. Tego typu kominy można montować zarówno w kominie tradycyjnym z cegieł, jak i kominie systemowym z prefabrykatów. Dopuszcza się także montaż na zewnątrz budynków, czyli na przykład przy ścianie.

Charakterystyka kominów izolowanych dwuściennych

Dwuścienny system kominowy składa się z dwóch elementów, czyli rdzenia będącego właściwym przewodem spalinowym i izolacji termicznej zabezpieczonej płaszczem. O typie rdzenia decyduje rodzaj urządzenia grzewczego i parametry występujących spalin. Komin powinien być odpasowany do typu paliwa. Może to być gaz, olej i różne gatunki paliw stałych.

Kominy izolowane charakteryzują się tym, że do ich montażu nie jest potrzebny fundament ani murowany przewód kominowy. Dopuszczalny jest ich montaż zewnętrzny na przykład na elewacji budynku, co jest często praktykowanym rozwiązaniem w czasie prac termomodernizacyjnych. Kominy dwuścienne mogą mieć izolację od 30 do 50 mm, co stanowi wystarczającą osłonę przed czynnikami zewnętrznymi.

W zestaw montażowy dostępnych w sklepie internetowym z kominami Taniekominy.pl kominów izolowanych wchodzą wczystki dwuścienne oraz trójniki dwuścienne, co pozwala na stworzenie kompletnego izolowanego przewodu spalinowego. Kominy dwuścienne powstają z różnych gatunków stali kwaso i żaroodpornej, a więc są wytrzymałe na korozję, destrukcyjne oddziaływanie kondensatu oraz pożar sadzy i bardzo wysokie temperatury.

Do czego służy izolacja w kominie dwuściennym?

Nowoczesne urządzenia grzewcze pozyskują ciepło ze spalin i emitują schłodzone gazy, co wpływa na ich sprawność grzewczą. Najważniejszym celem stosowania izolacji w kominie jest zmniejszenie ryzyka pojawienia się kondensatu, czyli kwaśnych produktów spalania, które skraplają się i osadzają na ścianach wewnętrznych przewodu. Co ważne, kominy dwuścienne mogą pracować ze spalinami o bardzo niskich temperaturach.

Dla poprawnej pracy komina i zredukowania ryzyka pojawienia się korozji kluczowa jest grubość izolacji oraz jej ciągłość. Kominy izolowane wyeliminowały zjawisko występowania mostków cieplnych, co oznacza idealną szczelność i przekłada się na długą żywotność. Kominy zewnętrzne sprawdzą się wszędzie tam, gdzie nie wykonano innych kanałów odprowadzających dym oraz do montażu kominków 360 stopni.

Posted in Dom

Dodaj komentarz