Kim w rozumieniu przepisów prawa jest właściciel praw autorskich?

prawa autorskie

Ustawa o prawie autorskim weszła w życie w Polsce już w 1994 roku. W erze Internetu zyskała ona szczególne znaczenie, jednak warto pamiętać, że obejmuje ona również wiele innych dziedzin. Kogo nazywa się właścicielem własności intelektualnej? Jakie prawa przysługują takiej osobie? Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć przepisy związane z prawami autorskimi.

Co jest chronione przez prawo autorskie?

Zgodnie z art. 1 ustawy z 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Co powyższa formułka oznacza w praktyce? Mówiąc prościej, każda twórczość naukowa, literacka i artystyczna w rozumieniu prawa należy do jej autora. To on decyduje o jej wykorzystaniu i to mu przysługują wszelkie korzyści finansowe zyskane z tego tytułu.

Przykładowymi utworami objętymi prawem autorskim są publikacje naukowe, artykuły blogowe, projekty architektoniczne, fotografia, prace plastyczne, muzyka, filmy i nagrania, a także ruchy sceniczne i choreograficzne.

Do przedmiotów chronionych przez prawo autorskie zalicza się wszelką twórczość wyrażoną słowem, symbolami matematycznymi, a także znakami graficznymi. W ich skład wchodzą również adaptacje, tłumaczenia i przeróbki.

Prawu autorskiemu nie podlegają proste informacje prasowe, postaci sceniczne, metody i zasady działania, idee, procedury, odkrycie, a także koncepcje matematyczne.

Kto jest właścicielem praw autorskich?

Jak określić, kto jest właścicielem danego wytworu o indywidualnym charakterze. Według ustalonych w przepisach norm prawo autorskie przysługuje twórcy utworu. Jest nim osoba jednoznacznie wskazana na egzemplarzach utworu. W przypadku rzeczy niematerialnych autorstwo przypisuje się osobie, której przynależność do danego utworu podało się do wiadomości publicznej.

Potrzebujesz wsparcia z zakresu prawa autorskiego lub innych zagadnień prawnych? Kancelaria Adwokacka – Katowice prowadzona przez Olgę Zubrzyczką-Staniczek służy Ci pomocą. Nieważne, czy jesteś osobą prywatną, przedstawicielem firmy, czy szukasz wsparcia prawnego dla instytucji publicznych. Kancelaria swoją ofertę kieruje tak naprawdę do każdego.

Dodaj komentarz