Na czym polega badanie KIR?

co to jest badanie kir

Genotypowanie KIR to rodzaj badania, które wykonuje się w diagnostyce nawykowych poronień i problemów z implantacją zarodka. Polimorfizm genów KIR to problem związany z aktywnością komórek NK, która może być bezpośrednią przyczyną tego typu problemów. Receptory na powierzchni komórek NK uniemożliwić prawidłową implantację zarodka, doprowadzając do poronienia. Na czym polega i jakie jest znaczenie badania KIR?

Co to jest genotypowanie KIR?

Genotypowanie KIR to ważny rodzaj badania diagnostycznego, które wykonuje się pacjentkom w trakcie diagnostyki przyczyn niepłodności lub częstych poronień na wczesnych etapach ciąży. W procedurze KIR wykorzystywana jest reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) z zastosowaniem starterów swoistych dla genów, które kodują receptory KIR bądź cząsteczki HLA-C. W obu przypadkach, w badaniu namnażane są wyłącznie obecne w komórkach pacjenta geny lub ich allele. W badaniu KIR celem jest wyróżnienie receptorów hamujących, które mogą atakować zarodek i doprowadzać do jego odrzucenia. Wyróżniane są również receptory aktywujące, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju łożyska.

Wpływ receptorów KIR na ciążę

Komórki NK, jako komórki układu odpornościowego, mają za zadanie zwalczanie wykrytych patogenów, które mogą pojawić się w organizmie kobiety. Takimi zagrażającymi zdrowiu komórkami, są na przykład wirusy. Jednak, kiedy komórek NK jest zbyt wiele mogą „atakować” zarodek, doprowadzając do braku lub utraty ciąży na jej wczesnym etapie.

Na powierzchni komórek NK znajdują się receptory, które mogą na nie działać hamująco lub aktywująco. Biorą one też udział w procesie tworzenia się łożyska oraz w zagnieżdżaniu się (implantacji) zarodka w macicy. Żeby zachodzące w macicy procesy miały prawidłowy przebieg, konieczna jest równowaga między receptorami aktywującymi a hamującymi. Badanie KIR pozwala sprawdzić, czy tak jest.

Wskazania do wykonania badania KIR

Przeprowadzenie genotypowania KIR jest szczególnie zalecane pacjentom, u których lekarze podejrzewają niepłodność immunologiczną. Badanie KIR umożliwia nie tylko określenie przyczyn niepłodności, ale również powodów kolejnych poronień na wczesnych etapach ciąży. Głównymi wskazaniami do przeprowadzenia genotypowania KIR są:

  • nawracające poronienia,
  • długotrwałe problemy z zajściem w ciążę,
  • niepowodzenie implantacji zarodka w procedurach zapłodnienia in vitro.

Jak wygląda genotypowanie KIR

Badanie KIR zazwyczaj wykonuje się w ramach badań immunologicznych w diagnostyce niepłodności. Wykonuje się je z krwi żylnej. Wraz z badaniem KIR pacjentkom wykonuje się również genotypowanie locus HLA-C. Jak można przeczytać na stronie internetowej Centrum Leczenia Niepłodności Angelius w Katowicach: Zgodnie z wynikami najnowszych badań, obecność u matki haplotypu hamującego AA oraz antygenu HLA-C2 na powierzchni trofoblastu (szczególnie jeśli jest on odziedziczony po ojcu), powiązane jest ze stanem przedrzucawkowym, problemami z prawidłowym zagnieżdżeniem się zarodka, możliwością wystąpienia ewentualnych poronień nawykowych oraz niewłaściwego odżywienia płodu.

Dodaj komentarz