Najważniejsze kwestie związane z budową instalacji gazów medycznych

gazy medyczne

Gazy medyczne są niezbędne w placówkach służby zdrowia i trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie szpitali oraz bloków operacyjnych bez ich stosowania. Budowa instalacji gazów medycznych wymaga jednak specjalnych umiejętności. Jakie kwestie są w tym przypadku najważniejsze?

Najczęściej stosowane gazy medyczne – do czego służą?

Wiele instalacji gazów medycznych budowana jest na potrzeby anestezjologii, muszą więc być niezawodne. Same gazy służą też do innych ważnych celów, np. do przechowywania płynów ustrojowych oraz organów do transplantacji. Ich znaczenie dla funkcjonowania szpitali i poradni jest bardzo duże, dlatego budowa instalacji gazów medycznych wymaga specjalnych kompetencji technicznych oraz umiejętności projektowych.

Do gazów medycznych wykorzystywanych w szpitalach należą m.in.:

  • tlen medyczny – wspomaga procesy oddychania,
  • sprężone powietrze – to mieszanka gazów technicznych, stanowiąca napęd dla urządzeń medycznych,
  • tlenek azotu – stosowany wziewnie np. podczas terapii wcześniaków,
  • dwutlenek węgla – używany podczas laparoskopii oraz endoskopii,
  • podtlenek azotu – stosowany m.in. przy znieczuleniach,
  • hel – wraz z tlenem używany jest do leczenia schorzeń dróg oddechowych.

Co jest ważne podczas budowy instalacji gazów medycznych?

Instalacje gazów medycznych składają się ze szczelnych rurociągów, a ich najważniejszym punktem jest źródło zasilania – stąd gazy medyczne pod ciśnieniem przepływają bezpośrednio do jednostek zasilających. Wymagane jest, aby każdy układ zasilania posiadał trzy źródła gazów medycznych: podstawowe, awaryjne oraz rezerwowe. Pozwala to na utrzymanie ciągłości pracy, a tym samym ogranicza zagrożenie życia pacjentów, nawet w sytuacji maksymalnego obciążenia szpitala.

Ze względu na wagę zagadnienia, firmy dostarczające instalacje gazów medycznych oraz ich podzespoły muszą spełniać określone prawem kryteria i posiadać stosowne certyfikaty. Dlatego, planując budowę instalacji gazów medycznych należy zwrócić się do specjalistycznych przedsiębiorstw, posiadających niezbędne uprawnienia, takich jak np. Tapi.

Podsumowując, warto podkreślić, że od sprawności i niezawodności działania instalacji gazów medycznych zależy codziennie zdrowie i życie wielu pacjentów, o czym można było przekonać się także podczas ostatniej pandemii COVID -19.

Dodaj komentarz