Nowe rozwiązanie dla backupu danych dedykowane Amazon Web Services

Backup danych

Veeam® Software, lider rynku rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, które umożliwiają zarządzanie danymi w chmurze (Cloud Data Management™), udostępnił nowe rozwiązanie Veeam Backup for Amazon Web Services (AWS). Dostępne w AWS Marketplace oprogramowanie zapewnia ekonomiczną, wygodną i przede wszystkim bezpieczną ochronę środowiska Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) nawet przy bardzo dużych obciążeniach. Użytkownicy mogą wybrać wersję płatną lub bezpłatną.

Nowe rozwiązanie dla backupu danych dedykowane Amazon Web Services

Nowe rozwiązanie jest od teraz zintegrowane z produktem Veeam Backup & Replication™, dzięki czemu jego użytkownicy mogą zarządzać wszystkimi swoimi danymi — chmurowymi, wirtualnymi lub fizycznymi — na jednej platformie.

Utrata danych może nastąpić podczas przechowywania ich w sieci lokalnej, jednak takie same ryzyko dotyczy danych przechowywanych w chmurze. W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez Veeam wśród swoich klientów, aż 53% respondentów wskazało błąd użytkownika lub przypadkowe usunięcie[i] jako główną przyczynę utraty danych. Należy pamiętać, że za zapewnienie ochrony swoich danych w rozwiązaniach chmurowych odpowiada klient, a nie dostawca chmury.

Nowe rozwiązanie Veeam Backup for AWS zostało zaprojektowane z myślą o chmurze Amazon i umożliwia tworzenie kopii zapasowych z taką samą prostotą, elastycznością i niezawodnością, z jakiej znane są wszystkie inne rozwiązania Veeam. Oprogramowanie zapewnia klientom ogromną elastyczność — mogą oni przechowywać i odtwarzać dane w tej samej chmurze (np. w innym regionie lub na innym koncie), w środowisku lokalnym lub w dowolnym innym środowisku obsługiwanym przez Veeam — VMware V-Sphere, Microsoft Hyper-V lub Nutanix AHV.

– Ochrona danych jest niezbędna nie tylko dla zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa, lecz także do utrzymania przewagi konkurencyjnej, zapewnienia zgodności z przepisami, ale wpływa także na reputację marki. Chmura przynosi duże korzyści biznesowe, jednak to osoby podejmujące decyzje w sprawach informatycznych muszą zadbać o ochronę krytycznych danych i zapewnienie ciągłości biznesowej na wypadek awarii, katastrofy lub cyberataku. Veeam Backup for AWS jest dostępny jako samodzielnie rozwiązanie na giełdzie AWS Marketplace lub jako część rozwiązania Veeam Backup & Replication. Produkt ten nie tylko umacnia naszą pozycję jako lidera w dziedzinie zarządzania danymi w chmurze, lecz przede wszystkim udostępnia technologie Veeam w zakresie ochrony danych klientom AWS, dodatkowo ułatwiając im zakup i wdrożenie rozwiązania dzięki modelowi subskrypcji — powiedział Ratmir Timashev, współzałożyciel i wiceprezes działu sprzedaży i marketingu w Veeam.

W nowym rozwiązaniu Veeam Backup for AWS wdrożenie za pośrednictwem AWS Marketplace upraszcza do minimum cały proces, a funkcje takie jak odtwarzanie na poziomie pojedynczych plików (w przypadku natywnych obrazów stanu i kopii zapasowych Veeam) zapewniają elastyczne możliwości efektywnego odtwarzania danych. Cloud Backup Cost Estimator to natomiast pierwsze rozwiązanie na rynku pozwalające zarządzać kosztami kopii zapasowych. Zostało opracowane w taki sposób, aby dać firmom pełną kontrolę nad kosztami poprzez symulowanie opłat związanych ze strategią tworzenia kopii zapasowych. Dzięki temu można uniknąć nadmiernych kosztów jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania kopii zapasowych.

Integracja z Veeam Backup & Replication™ pozwala przejąć klientom pełną kontrolę nad ich danymi przechowywanymi w chmurze — od teraz mają oni zapewnioną pełną ochronę kopii zapasowych AWS i mogą nimi swobodnie zarządzać.

Dodatkowe korzyści to m.in.:

Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych opracowane z myślą o AWS — bezpieczne narzędzie do tworzenia kopii zapasowych danych przechowywanych lokalnie teraz chroni również środowisko AWS. Zostało opracowane z myślą o obciążeniach chmurowych i obsługuje również natywne obrazy stanu i kopie zapasowe Veeam. Jest zoptymalizowane kosztowo pod kątem długoterminowego przechowywania danych w usłudze Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Hybrydowa mobilność — elastyczne rozwiązanie bez wiązania się z jednym dostawcą chmury, które umożliwia odtwarzanie lub migrację dowolnych obciążeń lokalnych bezpośrednio do chmury AWS lub odtwarzanie danych z AWS z powrotem do środowisk lokalnych lub innych środowisk obsługiwanych przez Veeam (np. VMware V-Sphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV).

Niższe koszty zarządzania — pomaga klientom zarządzać wszystkimi danymi oraz tworzyć i odtwarzać ich kopie zapasowe z poziomu jednego interfejsu.

Licencje dostosowane do chmury — przenoszenie zadań pomiędzy różnymi środowiskami chmurowymi dzięki licencji Veeam Universal License (VUL) jest jeszcze wygodniejsze, ponieważ licencja elastycznie podąża za potrzebami firmy.

Dodaj komentarz