Red Hat: 3/4 firm uważa oprogramowanie open source za strategiczne narzędzie

Open source

Aż 74 proc. firm uważa, że oprogramowanie Open Source w strategii rozwoju ich firm jest niezwykle ważne lub bardzo ważne. 3/4 jest zdania, że wykorzystanie tych rozwiązań w ich organizacjach wzrośnie w ciągu następnych 12 miesięcy. Tak wynika z ankiet przeprowadzonych przez firmę Red Hat wśród przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji z sektora publicznego działających w Polsce.

Open Source kluczowe dla organizacji

Jak wynika z zebranych ankiet*, oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym to rozwiązanie kluczowe dla działów informatycznych w polskich organizacjach. 99 proc. respondentów stwierdziło, że Open Source jest dla nich ważne, przy czym dla 40 proc. określiło poziom znaczenia jako „niezwykle ważny”, a 34 proc. jako „bardzo ważny”.

Do czego najczęściej organizacje używają Open Source?

Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym jest najczęściej wykorzystywane przez firmy i instytucje publiczne w zakresie modernizacji infrastruktury IT (61 proc.) oraz zyskującej coraz większą popularność metodyki DevOps (53 proc.). Wyniki badania wskazują również na zastosowanie rozwiązań Open Source w budowie nowoczesnych aplikacji (43 proc.), jak i rozwoju aktualnych (38 proc). Warto odnotować, że udział Open Source w rozwiązaniach z obszaru cyfrowej transformacji został oceniony najniżej, bo na poziomie  22 proc.

Niższe koszty i innowacje to zalety, jednak potrzebne jest wsparcie dostawcy

Jak wynika ze wskazań, optymalizacja kosztów oraz innowacyjność to najczęściej wskazywane korzyści płynące z wykorzystania z korporacyjnych (tj. dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw) rozwiązań Open Source. Organizacje niemal zawsze muszą uważnie analizować koszty, jakie pociągają za sobą konkretne wdrożenia. Warto również zwrócić uwagę na inne korzyści wskazywane przez respondentów: możliwość dostosowania aplikacji oraz wyższą jakość oprogramowania. Z badania wynika wniosek, że oprogramowanie Open Source klasy Enterprise jest coraz częściej wykorzystywane nie dlatego, że jest tańsze w utrzymaniu – choć jest to oczywiście istotny czynnik – ale dlatego, że zapewnia innowacje i bezpieczeństwo.

Pomimo wielu korzyści, jakie niosą za sobą wspierane rozwiązania Open Source, część respondentów wyraża obawy związane z wykorzystaniem tego typu technologii. Najwięcej wskazań wśród czynników hamujących wykorzystanie oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym uzyskał niedostateczny poziom wsparcia (50 proc.). Decydenci wskazywali również na problemy z kompatybilnością (40 proc.) oraz bariery w postaci różnych preferencji deweloperów (34 proc.). Najmniej sceptyczni byli wobec kwestii bezpieczeństwa kodu – 30 proc. z nich wskazało ten czynnik jako barierę we wdrażaniu rozwiązań open source.

Zmiany już są, ale będą jeszcze większe

Wykorzystanie otwartego oprogramowania w organizacjach jest coraz częstsze i oczekuje się, że trend ten będzie kontynuowany. Open Source napędza innowacje, a jego znaczenie znajduje odzwierciedlenie m.in. w ich planach wdrożeniowych. Większość organizacji deklarowała wzrost wykorzystania otwartego oprogramowania i planuje kontynuować ten wzrost w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Na uwagę zasługuje również wyjątkowo niewielki odsetek organizacji, które zmniejszyły lub planują zmniejszyć stopień wykorzystania Open Source. Tendencja jest wyraźna.

Zależnością, którą wyraźnie widać w wynikach ankiet Red Hat jest to, że im bardziej organizacje są świadome istnienia rozwiązań Open Source dla biznesu, tym większe jest prawdopodobieństwo, że zrozumieją korzyści, jakie mogą z nich czerpać. Znajomość budzi uznanie. Uznanie rozciąga się na wiele obszarów – od infrastruktury, poprzez zarządzanie, aż po automatyzację w wielu formach. Na wyższym poziomie jest to związane z wprowadzaniem innowacji oraz z platformami i narzędziami potrzebnymi do usunięcia ograniczeń innowacji.

Należy się spodziewać wzrostu liczby rozwiązań open source klasy Enterprise, przy jednoczesnym spadku wykorzystania oprogramowania własnościowego. Obecnie przedsiębiorstwa nadal korzystają z dużej ilości oprogramowania zamkniętego. Zmiany są powolne. Jednakże oprogramowanie takie słabnie do tego stopnia, że jego użycie ma być niemal równe z wykorzystaniem rozwiązań Open Source w ciągu dwóch lat. Widzieliśmy już niektóre z szerokich powodów tej zmiany: innowacyjność, jakość i wartość. Ale też widzimy to przejście napędzane bardziej specyficznymi technologiami. Weźmy na przykład kontenery. Ponad 74 proc. organizacji planuje zwiększenie wykorzystania kontenerów w ciągu najbliższego roku. Dzieje się tak z powodu otwartego oprogramowania.

Jak zatem widać, technologie Open Source mają przed sobą duży rynkowy potencjał, o ile jego twórcy będą wstanie sprostać zmieniającym się oczekiwaniom organizacji. Wyraźnie niższe koszty implementacji i utrzymania nie są bowiem jednym kryterium. Firmy bacznie zwracają uwagę na profesjonalne wsparcie, innowacyjność, ale także kompatybilność czy bezpieczeństwo kodu. Dopiero kompletny produkt, łączący w sobie wszystkie te cechy znajdzie uznanie na wymagającym rynku.

Dodaj komentarz