Spawanie blach – na czym polega?

blacha spawanie

Blacha, czyli metal formowany w cienkie i płaskie kawałki, jest powszechnie stosowana w wielu gałęziach przemysłu do produkcji komponentów, konstrukcji i produktów. Spawanie blachy to proces stosowany do łączenia ze sobą kawałków blachy przy użyciu różnych technik spawania. Wyjaśniamy, na czym polega ten proces!

Jak prowadzone jest spawanie blach?

Blachy to materiały o wszechstronnym zastosowaniu, które wykorzystuje się między innymi do przygotowywania karoserii pojazdów, obudów różnych maszyn czy też do tworzenia elementów architektonicznych.

Do łączenia ze sobą blach z użyciem spawania stosowane są urządzenia określane jako spawarki. Operator spawarki, czyli spawacz, który posiada odpowiednie uprawnienia, może z ich użyciem wykonać pracę polegającą na ich spawaniu.

Istnieje kilka metod spawania powszechnie stosowanych do spawania blach. Poniżej prezentujemy, jakie metody stosowane są najczęściej!

Spawanie MIG (metal w gazie obojętnym)

Spawanie MIG, czyli spawanie łukiem gazowo-metalowym, jest popularnym wyborem w przypadku spawania blach. By wykonać takie prace, warto przejść wcześniej kurs spawacza MAG 135 – https://www.oss-welder.pl/kurs-spawacza-mag/ i uzyskać uprawnienia.

Spawanie MIG polega na podaniu drutu elektrodowego topliwego przez uchwyt spawalniczy, gdzie ulega on stopieniu i połączeniu z metalem. Gaz obojętny, taki jak argon lub mieszanina argonu i dwutlenku węgla, służy do ochrony jeziorka spawalniczego przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi.

Spawanie TIG (wolframowy gaz obojętny)

Spawanie TIG lub spawanie łukiem wolframowym w gazie do wykonania spoiny wykorzystuje nietopliwą elektrodę wolframową. W razie potrzeby do złącza spawanego można dodać oddzielny metal wypełniający.

Podobnie jak spawanie MIG, spawanie TIG również wykorzystuje osłonę gazu obojętnego, aby chronić obszar spoiny przed utlenianiem i zanieczyszczeniem.

Spawanie laserowe

Spawanie laserowe to wysoce precyzyjny proces spawania, w którym wykorzystuje się skoncentrowaną wiązkę światła laserowego do topienia i łączenia metalu. Jest często używany do spawania cienkich i delikatnych elementów z blachy, zapewniając precyzyjną kontrolę i minimalną liczbę stref ciepła.

Każda z tych metod spawania ma swoje zalety i ograniczenia, dlatego też warto pamiętać, że wybór techniki zależy od takich czynników, jak grubość blachy, pożądana jakość spoiny, wymagania produkcyjne i względy kosztowe. Właściwe przygotowanie, w tym czyszczenie i dopasowanie części metalowych, jest także niezbędne do uzyskania mocnych i trwałych spoin w zastosowaniach z blachą.

Dodaj komentarz