Studia pedagogiczne — dlaczego warto je ukończyć?

studia pedagogiczne

Pedagogika to jeden z najczęściej wybieranych kierunków studiów. Ich ukończenie pozwala znaleźć pracę w wielu miejscach. Na czym polegają studia pedagogiczne i dlaczego warto je wybrać?

Studia pedagogiczne — dla kogo są przeznaczone?

Praca z dziećmi wymaga odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. Nie wystarczy sama sympatia do maluchów. Należy również posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Studia pedagogiczne to nauka skupiająca się na dziedzinach takich jak: psychologia, socjologia, filozofia oraz etyka. W ich trakcie poruszane są również zagadnienia dotyczące prawa rodzinnego, praw dziecka oraz oświaty. Pozwala w zrozumieniu funkcjonowania małego człowieka, tego, jakie są jego procesy poznawcze, jaki wpływ na jego rozwój ma otoczenie. Dodatkowo uczy tego, w jaki sposób wychowywać dziecko, tak aby pomóc mu rozwijać swoje mocne strony. Oprócz zajęć teoretycznych zajęcia na studiach pedagogicznych obejmują także praktyki w szkołach, przedszkolach lub innych miejscach.

Co można robić po ukończeniu pedagogiki?

Absolwenci pedagogiki mają dosyć szeroki wybór miejsc, gdzie mogą znaleźć zatrudnienie. Co ważne, już studia pedagogiczne licencjackie umożliwiają podjęcie pracy w różnych placówkach oświaty — w zależności od zdobytej specjalizacji. Pedagogika szkolna lub wczesnoszkolna daje uprawnienia do zostania nauczycielem, lub opiekunem przedszkolnym w szkołach, przedszkolach czy żłobkach. Specjalizacja resocjalizacyjna pozwala znaleźć zatrudnienie w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych czy centrach kryzysowych, gdzie niezbędne są osoby do pracy ze zbuntowanymi młodymi ludźmi, którzy mają problemy w samodzielnym radzeniu sobie ze swoimi problemami.

Często pedagodzy są zatrudniani także w miejskich ośrodkach pomocy społecznej. Niektóre specjalizacje umożliwiają pracę z osobami niepełnosprawnymi lub w ośrodkach terapeutycznych. Z tego względu ważny jest to, aby dokładnie przemyśleć wybór specjalizacji i kierunku, w jakim chce się podążać w przyszłości.

Dodaj komentarz