Szkoła i przedszkole na osiedlu Gotyk – oświatowa strona Prądnika

Szkoła i przedszkole na osiedlu Gotyk – oświatowa strona Prądnika

We wrześniu tego roku zostanie otwarty nowy publiczny zespół szkolno-przedszkolny na krakowskim osiedlu Gotyk. Będzie mogło uczęszczać tutaj aż 500 dzieci. Inwestycja zostanie ukończona rok wcześniej, niż pierwotnie planowano. To bardzo dobry i ważny krok w rozwoju Prądnika. Dlaczego jej znaczenie jest tak istotne dla tej części miasta oraz jak to możliwe, że zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku? Na te i inne pytania odpowiada rzecznik Zarządu Inwestycji Miejskich, Jan Machowski, a także pochodzący z Prądnika Białego radny Jakub Kosek.

Niezwykle ważna inwestycja

Górka Narodowa jest osiedlem na północy Krakowa, które zamieszkuje ok. 8 tys. osób. Co  najmniej drugie tyle wynajmuje tutaj mieszkania. Do tej pory najbliższe szkoły, do których uczęszczać mogły dzieci z tej części dzielnicy, zlokalizowane były na terenach, takich jak Olsza na Prądniku Czerwonym i w Witkowicach.

–  To dlatego szkoła na osiedlu Gotyk jest tak ważną inwestycją dla mieszkańców północnej części Krakowa – tłumaczy radny Jakub Kosek. – Zwłaszcza wziąwszy pod uwagę fakt, że tereny Górki Narodowej to  przede wszystkim stosunkowo nowa zabudowa. Związany jest z tym tutejszy, znacznie większy procentowy udział młodych rodzin z małymi dziećmi niż średnia dla całej dzielnicy. To dlatego ta szkoła jest tak potrzebna, a mieszkańcy czekają na nią z ogromną niecierpliwością.

Niespotykana (przed-)terminowość

Szkoła na osiedlu Gotyk jest inwestycją, która zostanie zrealizowana w założonym terminie. Co więcej, rozpocznie funkcjonowanie aż rok wcześniej, niż było to pierwotnie zakładane! Jak to możliwe?

– W tym przypadku decydujące okazały się zarówno mobilizacja wykonawcy, jak i samego Miasta. Z jednej strony wykonawca sygnalizował możliwość szybszego uporania się z pracami budowlanymi, z drugiej Zarząd Infrastruktury Miejskiej zmienił zapisy w dokumentach finansowych Miasta, by szybsza realizacja prac była możliwa – mówi rzecznik ZIM, Jan Machowski.

Jak zauważa radny Jakub Kosek – Urzędnicy, zdając sobie sprawę z innych, licznych opóźnień inwestycyjnych na Górce Narodowej, bardzo ostrożnie ustalili termin ukończenia tej inwestycji. Chciano uniknąć sytuacji, w której byłby to kolejny projekt mogący się opóźnić.

Trafnie oszacowana liczba

Szkoła na osiedlu Gotyk będzie jednostką podstawową, zatem obejmie osiem roczników. 400 miejsc, na które jest przewidziana, to ok. 5 proc. wszystkich mieszkańców okolicznych osiedli. 100 miejsc będzie stworzonych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jak uważa radny Jakub Kosek, to trafnie oszacowana liczba.

– Pamiętajmy również o tym, że wyż demograficzny, z którym mamy obecnie do czynienia, w końcu przeminie, co będzie wiązało się z następującym w dalszej kolejności niżem. Taka inwestycja powinna być zaplanowana na dekady, sprawdzać się dobrze w dłuższej perspektywie, nie tylko w pierwszych latach funkcjonowania.

Rozbudowane zaplecze sportowo-rekreacyjne

Powstająca szkoła będzie prezentować się atrakcyjnie, również pod względem zaplecza sportowo-rekreacyjnego. Na jej terenie zaprojektowano zarówno boisko ze sztuczną nawierzchnią, plac zabaw dla najmłodszych, a także dwie sale gimnastyczne (większa o powierzchni prawie 600 m2, mniejsza o powierzchni blisko 140 m2). Ponadto w szkole znajdą się też dwa pomieszczenia do zajęć rehabilitacyjnych.

Czy wspomniane zaplecze sportowo-rekreacyjne dostępne będzie wyłącznie dla uczęszczających tu dzieci, czy też będą mogli korzystać z niego również okoliczni mieszkańcy, poza godzinami pracy obiektu? To zawsze pozostaje w gestii dyrektora danej placówki, jednak jak podkreśla radny Jakub Kosek, dobrym zwyczajem, który udało się wprowadzić we wszystkich szkołach na terenie Prądnika Białego, jest to, że towarzyszące im obiekty sportowo-rekreacyjne są ogólnodostępne dla mieszkańców pobliskich osiedli. Można się zatem spodziewać, że w przypadku placówki na os. Gotyk będzie podobnie.

Dodaj komentarz