Badania trójosiowe geotechniczne – o czym mowa w praktyce?

Badania trójosiowe geotechniczne – o czym mowa w praktyce? - otopr.pl

Niezwykle istotną częścią każdej budowy są badania geotechniczne, które pozwalają na określenie charakterystyki oraz dokładnych parametrów gruntu, co jest szczególnie cenną informacją na przykład podczas budowy dróg, a także tuneli czy przy stawianiu budynków, gdy konieczne wylanie jest stabilnych fundamentów. Jednym z badań to umożliwiających są badania trójosiowe geotechniczne. Jak one przebiegają?

Jak wyglądają badania trójosiowe geotechniczne?

Wykonywane przez specjalne laboratoria badania trójosiowe geotechniczne to proces badania charakterystyki oraz parametrów danych gruntów, a także skał. Za ich pomocą można określić nie tylko parametry, ale też najważniejsze właściwości fizyczne. Całość rozpoczyna się oczywiście od pobrania próbki gruntu, który ma być badany.

Gdy próbka zostanie pobrana trafia do badań wykonywanych przez laboratorium geotechniczne, które w tym celu używa specjalnej maszyny, gdzie jest zamykana w specjalnej gumowej membranie. Następnie trafia do wypełnionej wodą komory, w której imituje się warunki ściskania za pomocą ciśnienia.

Kto wykorzystuje badania trójosiowe geotechniczne?

Badania techniczne często są wymagane prawne, a co za tym idzie są one używane na przykład przez firmy zajmujące się budową dróg, a także deweloperzy, inwestorzy budowlani, czy też przedsiębiorstwa kolejowe. Są one bowiem konieczne do stworzenia drogi, trasy kolejowej, czy też budynku. Bardzo przydatne są również podczas projektowania tuneli bądź skarp występujących przy drodze.

Jakie wyniki dają badania trójosiowe geotechniczne?

Wyniki badania geotechnicznego mogą zostać wykorzystane w celu uzyskania parametrów oraz właściwości danego gruntu. Mowa tu nie tylko o jego charakterze, ale także takich wartościach jak sztywność, spójność czy też kąt tarcia wewnętrznego lub kąt dylatancji. Z ich pomocą możliwe jest właściwe zaplanowanie budowy. Są one bowiem bardzo potrzebne przy projektowaniu dróg, tunelów, fundamentów i wielu innych projektów budowlanych.

Dodaj komentarz