Czy kontener na gruz można ustawić na chodniku?

kontener na gruz

Remont mieszkania w mieście wiąże się z wieloma kwestiami organizacyjnymi. Jedną z nich jest natomiast wynajęcie i ustawienie kontenera na gruz, do którego będą trafiały elementy wyburzonych ścian czy innych konstrukcji budynku. Niekiedy okazuje się jednak, że przed blokiem brakuje miejsca na ustawienie kontenera. Czy w takim przypadku można go więc ustawić na chodniku?

Czy ustawienie kontenera na gruz wymaga pozwolenia?

To czy ustawienie kontenera w danym miejscu wymaga pozwolenia, zależy od tego, kto jest właścicielem terenu. W przypadku gdy kontener na gruz zostanie ustawiony na prywatnej posesji, nie wymaga to uzyskania żadnego pozwolenia. Jeśli jednak teren należy do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej czy miasta, w takim przypadku konieczne jest wcześniejsze dopełnienie pewnych formalności.

Jakie formalności należy dopełnić, aby ustawić kontener na gruz na chodniku?

Aby móc ustawić kontener na gruz na chodniku, przed jego wynajęciem na przykład w firmie takiej jak oferująca odbiór gruzu Pajdak z Tarnowa należy uzyskać na to zgodę zarządcy terenu. Otrzymać ją można poprzez złożenie odpowiedniego wniosku wraz ze wskazaniem między innymi:

  • swoich danych oraz adresu przeprowadzanego remontu,
  • miejsca, w którym ma być ulokowany kontener,
  • czasu przez jaki będzie on ustawiony na danym terenie,
  • dokładnych wymiarów kontenera.

Na tej podstawie zarządca terenu najczęściej wydaje zgodę na zajęcie określonego pasa ruchu, jakim jest chodnik w ciągu maksymalnie 30 dni. Niekiedy wiąże się to jednak z koniecznością uiszczenia opłaty w przeliczeniu na 1m2 powierzchni zajmowanej przez kontener. Dodatkowo ustawiając kontener na chodniku przed blokiem, należy pamiętać także o tym, aby zabezpieczyć podłoże przed uszkodzeniami oraz trwałymi zabrudzeniami. Najlepiej w tym celu zastosować na przykład deski lub płyty OSB, które będą izolowały kontener od podłoża.

Co grozi za bezprawne ustawienie kontenera na gruz na chodniku?

Ustawienie kontenera na gruz na chodniku bez wcześniejszego uzyskania zgody od zarządcy danego terenu jest bezprawne. Może wiązać się ono więc z poniesieniem kary finansowej w postaci kilkukrotności standardowej opłaty za zajęcie danego miejsca, a nawet odpowiedzialnością karną. Zwłaszcza jeśli kontener zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Dodaj komentarz