Czy odzież własna pracownika może stanowić odzież roboczą?

Czy odzież własna pracownika może stanowić odzież roboczą? - otopr.pl

Pracownicy biurowi, czy sprzedawcy nie muszą korzystać z odzieży roboczej i do pracy chodzą w swoim prywatnym ubraniu. Jednak wykonywanie obowiązków na niektórych stanowiskach wiąże się z możliwością zniszczenia swojego odzienia. W takiej sytuacji prawo nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim podwładnym odpowiedniego stroju. Czy jednak odzież własna pracownika może stanowić odzież roboczą? Podpowiadamy. 

Czym jest odzież robocza?

Warto wiedzieć, że odzież robocza nie jest tym samym co odzież ochronna. Są to dwa odrębne terminy. Jednak w obu tych przypadkach to do pracodawcy należy obowiązek zapewnienia swoim podwładnym właściwego okrycia. Ten drugi typ jak sama nazwa wskazuje, ma chronić pracownika przed różnego rodzaju zagrożeniami chemicznymi, mechanicznymi, a także niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. Z kolei odzież robocza potrzebna jest w sytuacjach, które wymienia artykuł 237 Kodeksu Pracy, czyli gdy:

  • ubranie prywatne podwładnego może zostać zniszczone lub zabrudzone wskutek wykonywania czynności służbowych,
  • w miejscu pracy obowiązują pewne normy wynikające z wymagań technicznych, sanitarnych lub BHP.

Odzież robocza a odzież własna

Co to zasady, pracodawca ma obowiązek zapewnić swojemu podwładnemu odzież roboczą, jednak na niektórych stanowiskach może określić, że dopuszcza stosowanie przez pracownika jego własnych ubrań. Muszą one spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. W takiej sytuacji firma ustala wykaz stanowisk, na których takie działanie jest dopuszczalne. Dodatkowo przedsiębiorstwo musi otrzymać zgodę pracownika na stosowanie przez niego jego własnej odzieży. Tego typu udogodnienia nie obowiązują jednak w przypadku stanowisk związanych z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych, które powodują zabrudzenie lub skażenie odzieży.

Dodatkowo w związku z takim zapisem przedsiębiorstwo musi wypłacić swoim podwładnym ekwiwalent pieniężny, który rekompensuje im korzystanie z własnej odzieży i obuwia. Taka wypłata musi nastąpić przed upływem okresu używalności tych elementów. Zapłata konieczna jest również wtedy, kiedy podwładny przyjmuje na siebie obowiązek prania, konserwacji i odkażania ubrań. Osoby, które poszukują odzieży roboczej, powinny zwrócić uwagę na ofertę Zakładów Odzieżowych WYBRZEŻE. To producent, który oferuje szeroką gamę ubrań roboczych. Firma ta posiada duże ilości różnego rodzaju odzieży, dlatego też specjalizuje się w zaopatrywaniu pracowników zarówno mniejszych jak i bardzo dużych przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz