Emerytura z ZUS może nie wystarczyć

Emerytura z ZUS może nie wystarczyć

W przeprowadzonym przez Esaliens TFI badaniu „Barometr emerytalny 2019” ponad połowa respondentów (50,79%) stwierdziła, że emerytura z ZUS będzie zbyt niska, a zaledwie 3,77% uznało, że będzie wystarczająca. Prawie 73% badanych obawia się problemów finansowych na emeryturze. Respondenci w większości spodziewają się na tym etapie życia również rzadszych wyjazdów, mniejszych wydatków konsumpcyjnych i spadku ogólnej jakości życia. Jednocześnie kwotę pozwalającą na godne życie większość lokuje w przedziale od 3 000 do 4 000 PLN na rękę. Wielu z respondentów szanse widzi w prywatnym oszczędzaniu – 51,59% już odkłada w ten sposób pieniądze, a blisko 67% zamierza to robić w przyszłości.

„Polacy z obawą patrzą na jesień życia. Wielu z nich jest świadomych, że z perspektywy wydatków może być to bardzo wymagający czas i trzeba się do niego odpowiednio przygotować, np. dodatkowo odkładając pieniądze. Istnieje tutaj wiele możliwości – IKE, IKZE, PPE albo PPK, które w tym roku otwiera się na pracowników średniej wielkości firm, zatrudniających od 50 do 250 osób. Rozwiązania są zatem dostępne i skrojone bezpośrednio pod gromadzenie kapitału na emeryturę. Wraz ze wzrostem świadomości i postępującymi obawami, powinny one być coraz bardziej popularne. Zwłaszcza, że w każdym z wymienionych produktów kapitał gromadzony prywatnie z celem emerytalnym jest dziedziczony” – wyjaśnia Przemysław Gawlak, dyrektor Rozwoju Planów Emerytalnych z Esaliens TFI.

Polacy mają świadomość, że emerytura ma swoje prawa i może się wiązać z potrzebami wydatkowymi, które mogą okazać się trudne do zaspokojenia ze świadczeń z ZUS.

Zaledwie 27,78% pytanych nie obawia się problemów finansowych na emeryturze, przy czym aż 72,22% się ich obawia. Zdecydowana większość respondentów (63,69%) uważa, że jakość ich życia na emeryturze spadnie, a 33,33% jest zdania, że się nie zmieni. Przy tym zaledwie 2,98% liczy w tym względzie na wzrost.

Większość respondentów (62,70%) jest zdania, że będzie rzadziej podróżować na emeryturze. Mniej, bo 30,95% badanych osób, sądzi, że uda im się zachować podobną częstotliwość wyjazdów jak obecnie. Zaledwie 6,35% osób jest przekonanych, że na emeryturze będzie podróżowało częściej niż dotychczas. Ponad połowa badanych (50,60%) uważa, że ich wydatki na konsumpcję spadną na emerytalnym etapie życia. 41,87% jest zaś zdania, że będzie wydawało na konsumpcję tyle ile dotychczas. Najmniej respondentów (7,54%) wskazało, że ich wydatki konsumpcyjne wzrosną.

„Prywatne oszczędzanie na emeryturę ma kilka poważnych zalet, w zależności od rozwiązania, na które się zdecydujemy. Poza samym budowaniem zabezpieczenia finansowego, które jest wartością samą w sobie i może po prostu pozwolić na realizowanie bardziej wysublimowanych potrzeb, takich jak np. podróżowanie, są to przede wszystkim liczne preferencje podatkowe i możliwość dziedziczenia przez bliskich naszych środków. Nie mniej ważne są duże możliwości związane z dysponowaniem zgromadzonymi przez nas środkami. Przykładowo środki odkładane w Pracowniczym Planie Kapitałowym będą dostępne dla uczestnika w każdym czasie, a w razie konieczności wypłaty na cel mieszkaniowy lub choroby, jeśli dzieje się to na warunkach zgodnych z ustawą, oszczędzający zachowuje wszelkie korzyści finansowe” – dodaje Przemysław Gawlak z Esaliens TFI.

Badanie „Barometr emerytalny 2019” zostało przeprowadzone na podstawie kwestionariusza internetowego, tzw. metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) na próbie 504 respondentów w okresie od czerwca do września 2019 r.

***

Kontakt dla mediów:

Robert Noremberg tel: +48 660 699 964, mail: r.noremberg@unicornmedia.pl

ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dawniej Legg Mason) jest ekspertem w stymulowaniu zaangażowania pracowników poprzez produkty emerytalne i oszczędnościowe w zakładach pracy. Od ponad 20 lat działa jako partner i doradca zespołów ds. benefitów i HR, zarządzając środkami w programach i planach pracowniczych, a także w ramach PPK. Prowadzi najstarszy i najdłużej działający pracowniczy program emerytalny (PPE) i jest jednym z liderów tego rynku w Polsce (ok. 16% rynku PPE z funduszami inwestycyjnymi). Jest kontrahentem dla ponad 200 spółek, w tym dużych korporacji z sektora finansowego, farmaceutycznego, energetycznego. Aktywa zarządzane przez Esaliens to 4,3 mld zł (na 31.01.2020). Obecnie TFI wdraża Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w zakładach pracy.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, który należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Esaliens TFI SA, zarządzające funduszami Esaliens, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Dodaj komentarz