Jak pozbyć się odpadów z urobiska budowlanego?

Jak pozbyć się odpadów z urobiska budowlanego? - otopr.pl

Gospodarkę odpadami budowlanymi rozpatrywać należy w kontekście ekonomicznym i ekologicznym. Zgodny z przepisami wywóz odpadów pobudowlanych chroni środowisko naturalne. Umożliwia także ich recykling, który pozwala na odzyskiwanie cennych surowców i materiałów. Warto więc wiedzieć, jak pozbyć się odpadów z urobiska budowlanego, aby nie narazić się na odpowiedzialność prawną.

Dlaczego należy pozbywać się odpadów budowlanych zgodnie z prawem?

Odpady budowlane, pozostałości po rozbiórkach, remontach i przebudowach muszą być usuwane z placów budów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ich zaleganie i nieprawidłowe składowanie może przyczynić się do poważnych zanieczyszczeń środowiska, w szczególności gleby i wód gruntowych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że samodzielny i niezgodny z przepisami wywóz gruzu i odpadów budowlanych jest wykroczeniem regulowanym prawnie. Zabronione jest także składowanie i przetrzymywanie odpadów na prywatnych posesjach. Mówi o tym Prawo Karne w artykule 117 Kodeksu Wykroczeń i taryfikuje tego typu wykroczenie karą sięgająca 1500 złotych. Jedynym legalnym sposobem pozbycia się odpadów pobudowlanych jest ich gromadzenie w specjalnych kontenerach i wywóz przez specjalistyczne firmy.

Kto zajmuje się wywozem odpadów z placu budowy?

Wywozem gruzu oraz innych odpadów budowlanych zajmują się wyspecjalizowane firmy. Dysponują one wielkogabarytowymi kontenerami, w których można gromadzić pozostałości po budowie, przede wszystkim takie jak:

 • kamienie,
 • gruz betonowy, asfaltowy i ceramiczny,
 • żwir,
 • styropian,
 • drewno,
 • szkło,
 • folie,
 • tworzywa sztuczne,
 • pokrycia dachowe,
 • elementy metalowe,
 • ziemia z budowy, remontu lub prac rozbiórkowych.

Dobrym przykładem aktywnego na terenie Śląska przedsiębiorstwa jest zajmująca się odbiorem i utylizacją odpadów firma Eko-Jumir z Jaworzna. Oferuje ona odbiór resztek budowlanych specjalistycznym transportem i zajmuje się utylizacją i recyklingiem.

Recykling odpadów budowlanych

Dzięki recyklingowy odpadów budowlanych odzyskuje się wiele wartościowych surowców i materiałów. Są one ponownie wykorzystywane w budownictwie, drogownictwie lub w innych branżach. Gruz pobudowlany jest przesiewany w celu oddzielenia go od innych pozostałości, a następnie rozdrabniany na mniejsze elementy w specjalnych kruszarkach. Tak przerobiony gruz o różnych frakcjach staje się cennym kruszywem budowlanym, gotowym do dalszego wykorzystania. Służy do produkcji mieszanek budowlanych, do przygotowania podbudowy pod kostkę brukową lub do tworzenia wylewek i innych prac budowlanych.

Dodaj komentarz