Za co odpowiada tablica rozdzielcza i jak prawidłowo ją zamontować?

Za co odpowiada tablica rozdzielcza i jak prawidłowo ją zamontować? - otopr.pl

Tablica rozdzielcza to podstawowy element każdej instalacji elektrycznej – do rozdzielnicy jest bowiem podprowadzany główny przewód biegnący od licznika, który na tablicy jest rozdzielany na poszczególne obwody. Od połączeń obwodów i zastosowanych zabezpieczeń zależy niezawodność całej instalacji i bezpieczeństwo użytkowników. Przepisy jasno mówią o tym, że rozdzielnica musi być obowiązkowo zamontowana w każdym budynku podpiętym do sieci elektrycznej.

Co znajduje się na tablicy rozdzielczej?

Tablica rozdzielcza to element łączący budynek z przyłączem. Na rozdzielnicy znajdują się wszystkie zabezpieczenia zwarciowe, które umożliwiają odłączenie zasilania. Skrzynkę rozdzielczą montuje się zwykle w miejscu ogólnodostępnym najczęściej w pobliżu wejścia do budynku. Z tablicy wyprowadza się obwody, którymi płynie prąd do punktów elektrycznych rozmieszczonych w całym domu. Każdy obwód zabezpieczany jest włącznikiem nadprądowym, który umożliwia przerwanie dopływu prądu i tym samym chroni użytkowników przed skutkami zwarć i przeciążeń sieci. Na tablicach często montuje się także rozłączniki izolacyjne, które odpowiadają za szybkie odłączenie zasilania w całym obiekcie.

Oprócz bezpieczników nadprądowych na tablicy rozdzielczej znajdują się włączniki róznicowoprądowe, które odłączają zasilanie w razie jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu instalacji, przy czym uszkodzenie w jednym obwodzie nie powoduje odłączenia prądu w całym obiekcie. Oprócz tego na skrzynce rozdzielczej znaleźć się mnogą także ochronniki przeciwprzepięciowe, programatory sterujące i przekaźniki.

Montaż tablicy rozdzielczej

Montaż rozdzielnicy najlepiej zlecić fachowcom. Firma elektryczna WI-KO-MA z Rybnika oferuje usługi związane z wykonywaniem przyłączy i instalowaniem tablic. Wielkość tablicy, rozmieszczenie obwodów i ich ilość dobiera się zawsze do projektu instalacji elektrycznej.

Rozdzielnice zawiesza się na szynie, która pozwala wygodnie połączyć wszystkie elementy. Montaż tablic rozdzielczych w Rybniku rozpoczyna się zawsze od podłączenia przewodu głównego biegnącego od licznika, do którego podłączane są poszczególne obwody. Następnie zakłada się włączniki nadmiarowo-prądowe łączące wejścia równoległe, z których wyprowadza się przewody zasilające poszczególne obwody. Na tablicy rozdzielczej montuje się różne zabezpieczenia, które muszą zostać podpięte do przewodu neutralnego lub fazowego. Przewody ochronne wpina się do płyty zaciskowej uziemienia i łączy z kablem uziemiającym.

Dodaj komentarz