Jak wyglądają szkolenia BHP personelu medycznego?

personel medyczny szkolenia

Szkolenia w zakresie BHP musi przejść każdy pracownik. W przypadku personelu medycznego wymagane są specjalistyczne kursy. Wynika to z trudnego środowiska, w którym pracują lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni. Pracodawca musi pamiętać, że takie wydarzenie nie powinno się odbywać online, zwłaszcza jeśli ma to być przygotowanie do pracy albo nauka nowo wprowadzonych zasad.

Co daje szkolenie BHP dla personelu medycznego?

Szkolenie BHP jest inne zależnie od stanowiska, na jakie ma przygotować. Na kursy przeznaczone dla personelu medycznego kieruje się przede wszystkim lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i innych pracowników placówek medycznych:

  • przed podjęciem przez nich pracy,
  • kiedy zmieniają się zasady obowiązujące w pracy,
  • żeby przypomnieć pracownikom podstawowe zasady.

Jeśli przygotowuje się kurs we własnym zakresie, warto skorzystać z usługi, jaką jest nadzór BHP. Sosnowiec to miasto, w który działa wiele firm oferujących pomoc podczas ustalenia, jakie zasady powinny być wprowadzone na terenie placówki medycznej. Dzięki temu zapewnia się bezpieczeństwo pracownikom oraz pacjentom.

Szkolenie BHP personelu medycznego obejmuje podstawowe zasady dotyczące higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. Oprócz tego bardzo często uwzględnia takie tematy jak:

  • poprawne przygotowanie swojego stanowiska pracy,
  • postępowanie w przypadku zagrożenia chemicznego, biologicznego i fizycznego,
  • ocenę ryzyka zawodowego,
  • zabezpieczenie i korzystanie ze sprzętu na terenie placówki,
  • zadbanie o pacjentów przebywających pod pieczą personelu medycznego w razie wykrycia zagrożenia.

Każda osoba, bez względu na wykonywane przez siebie zadania na terenie placówki medycznej musi umieć zadbać nie tylko o siebie, ale także o chore i niesamodzielne osoby.

Czy każdy członek personelu medycznego musi przejść szkolenie BHP?

Żadna osoba nie jest zwolniona z obowiązku przejścia szkolenia BHP. Nie ma znaczenia, jakie ma wykształcenie albo ile lat jest w zawodzie. Specjaliści z firmy Inka Bhp Consulting Group wyraźnie podkreślają, że obowiązek znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to nie tylko wymóg prawny, ale także jedyny sposób na dokładne zapoznanie personelu z możliwymi zagrożeniami. Zorganizowany sposób reagowania na pojawiające się ryzyko jest szczególnie ważny w placówkach, gdzie przebywają osoby chore, często niezdolne do samodzielnych prób ratowania siebie i ludzi wokół. Trzeba pamiętać o tym, że na personelu medycznym leży ogromna odpowiedzialność i nie należy jej zaniedbywać.

Dodaj komentarz