Jaką dokładność pomiarową zapewniają kamery termowizyjne?

kamera termowizyjna

Kamery termowizyjne to specjalistyczne urządzenia, dzięki którym można dokonywać dokładnych pomiarów promieniowania podczerwonego emitowanego przez wszystkie obiekty, których temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego. Promieniowanie to jest całkowicie niewidoczne dla ludzkich oczu. Kamery termowizyjne umożliwiają zobaczenie go na wyświetlaczu, gdyż potrafią zamieniać energię podczerwoną na obraz. Powstaje on na podstawie różnic temperatury obserwowanych obiektów.

Jak działają kamery termowizyjne?


Sercem
kamery termowizyjnej jest detektor podczerwieni. Ta niewielka część zainstalowana w urządzeniu umożliwia detekcję promieniowania podczerwonego w wybranym zakresie fal elektromagnetycznych. Promieniowanie emitowane przez badany obiekt najpierw przenika przez soczewkę kamery, aby następnie skupić się na powierzchni detektora. To on odpowiada za wykrywanie temperatury promieniowania cieplnego docierającego do kamery. Na podstawie zebranych danych tworzony jest obraz temperaturowy badanego obiektu, czyli termogram. Jest on wielobarwny, a jeden kolor zawsze odpowiada na nim miejscom o tej samej temperaturze. Kamery termowizyjne rejestrują więc nieco inny obraz od kamer tradycyjnych. Warto wiedzieć, że promieniowanie podczerwone ma większą energię od promieniowania widzialnego, dlatego można je wykryć z o wiele większej odległości.


Jaką dokładność pomiarową gwarantują kamery termowizyjne?


Nowoczesne kamery termowizyjne, których sprzedażą zajmuje się m.in. firma
EC Test Systems, wyróżniają się dużą precyzją pomiarową. Urządzenia te zapewniają dokładność pomiarową wynoszącą zazwyczaj około +/-2°C. Na dokładność pomiaru mają wpływ takie czynniki jak:

temperatura otoczenia,
• temperatura atmosfery,
• emisyjność badanej powierzchni,
• odbicia powierzchni,
• odległość kamery od badanego obiektu,
• kąt obserwacji kamery,
• rozmycie obrazu spowodowane ruchem obiektów,
• wilgotność względna.


Aby zwiększyć precyzję pomiarów, warto starannie wyregulować ostrość kamery. To właśnie ona ma bowiem największy wpływ na to, jak dokładne będą wyniki pomiarów wykonywanych tym urządzeniem. Jeżeli obraz jest nieostry, może to doprowadzić do wielu przekłamań. Na nieostrym termogramie pomiar temperatury może zostać zniekształcony nawet o 20°C. Brak ostrości obrazu jest częstym powodem otrzymania niewiarygodnych danych.


Jak można poprawić jakość pomiarów termowizyjnych?


Aby poprawić dokładność i jakość pomiarów termowizyjnych, przede wszystkim dobrze ustaw ostrość kamery. Na etapie wyboru odpowiedniej kamery termowizyjnej zwróć uwagę na typ systemu ustawiania ostrości, zastosowany w danym urządzeniu. Powinien być on adekwatny do jej zastosowania. Możesz zdecydować się na kamery ze stałą ogniskową (wykorzystuje się je do szybkiego wykrywania gorących i zimnych miejsc), urządzenia wyposażone w ręczną regulację ostrości (to dobre rozwiązanie dla doświadczonych użytkowników, gdyż wymaga większej wiedzy) albo w regulację automatyczną (doskonała propozycja dla początkujących).
Im ostrzejszy jest obraz, tym więcej szczegółów jest na nim wyraźnych, a więc można na nim szybko zobaczyć wszelkie odchylenia od norm temperaturowych.


Aby pomiar był dokładniejszy, warto również zadbać o to, aby badany obiekt znajdował się w odpowiedniej odległości od kamery i był do niej ustawiony pod właściwym kątem. Dla zapewnienia maksymalnej dokładności pomiarowej obiektyw kamery powinien być umieszczony równolegle do powierzchni badanego obiektu.

Dodaj komentarz