Już 10 milionów osób skorzystało z Erasmusa!

Program Erasmus

Wymiana studencka w ramach programu Erasmus oraz jego następcy, czyli programu Erasmus+, jest organizowana w Europie już od ponad 30 lat. Komisja Europejska uruchomiła go 15 czerwca 1987 roku.  Polacy na zagraniczne studia w ramach Erasmusa wyjeżdżają od 1998 r. Polska w zeszłym roku obchodziła 20-lecie uczestnictwa w programie. Wtedy podsumowano, że z programu skorzystało 200 tys. polskich studentów, a na staże wyjechało 100 tys. młodych ludzi ze szkół zawodowych i techników.

Program Erasmus

W bieżącym roku Brexit nie będzie miał negatywnego wpływu na budżet programu, a Wielka Brytania będzie w Erasmusie na pewno do 2020 r. Przez  jakiś czas nie było wiadomo, czy Wielka Brytania wpłaci składkę za udział w programie na ten rok. Było zagrożenie, że budżet zmniejszy się o 15 proc., ale teraz tego zagrożenia już nie ma, a Wielka Brytania zagwarantowała, że zapłaci tyle, ile powinna. Tym samym budżet na przyszły rok się nie zmniejszy.

W nowej perspektywie, obowiązującej od 2021 roku Komisja Europejska i Parlament Europejski zaplanowali, że środków będzie 2-3 razy więcej. Istotnym jednak jest to, że Parlament Europejski jeszcze w tej sprawie nie głosował i decyzje, co do szczegółów budżetu programu dopiero będą zapadać.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro.Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Dodaj komentarz