Korespondencję sądową doręczy komornik

komornik

Doręczanie korespondencji przez komornika jest stosunkowo nową usługą dostępną w kancelariach komorniczych. Kiedy warto skorzystać z tego rodzaju rozwiązania?

Jak skutecznie doręczać korespondencję sądową?

Jednym z często pojawiających się problemów związanych z rozprawami sądowymi jest przekazywanie korespondencji. Niestety, nie zawsze jest ono skuteczne, ponieważ adresaci często unikają jej odbierania.

Obecnie obowiązuje przepis, który powoduje, że dwukrotne nieodebranie korespondencji z poczty, która zostawi awizo, traktuje się jako jej odebranie. Rodzi to wiele problemów zarówno dla pozwanego, jak i dla powoda.

Właśnie dlatego wprowadzono zmiany w przepisach, które mają na celu uregulowanie tej sytuacji. Gdy korespondencja nie będzie doręczona dłużnikowi skutecznie, także pomimo powtórzonego zawiadomienia, wówczas powód powinien dostarczyć je za pośrednictwem kancelarii komorniczej.

Komornicze doręczenie korespondencji – na czym polega?

Realizujący skuteczne doręczenie korespondencji komornik – https://www.gliwicekomornik.pl/dokumenty/ jest w stanie dostarczyć ją znacznie skuteczniej do pozwanego, co powoduje, że jest to z punktu widzenia powoda bardzo dobre rozwiązanie, które pozwala na to, by sprawa sądowa w końcu ruszyła z miejsca.

Aby skorzystać z tego rodzaju usługi, konieczne jest w pierwszej kolejności otrzymanie odpisu pisma dla pozwanego z sądu, a następnie udanie się z nim do kancelarii komorniczej. Tam należy wypisać odpowiedni wniosek, aby skorzystać z usługi doręczenia komorniczego.

Komornik osobiście doręcza pismo do adresata. Gdy okazuje się, że nie mieszka on pod danym adresem, może ustalić nowy adres zamieszkania pozwanego. Komornik może też pytać o pozwanego rodzinę oraz sąsiadów, Wówczas wszystkie otrzymane informacje wpisuje on do odpowiedniego protokołu dotyczącego nieudanej próby doręczenia.

Warto pamiętać o tym, że powód ma na to dwa miesiące. W tym czasie powinien on przekazać do akt potwierdzenie doręczenia pisma. W przeciwnym przypadku nie będzie możliwe prowadzenie rozprawy.

Ile kosztuje doręczenie korespondencji sądowej przez komornika?

Koszty związane z doręczeniem korespondencji sądowej pokrywa powód. Ustalono z góry, ile wynosi skorzystanie z usługi.

Cena doręczenia korespondencji przez komornika:

  • Doręczenie korespondencji – koszt 60 złotych,
  • Ustalenie adresu pozwanego – koszt 40 złotych.

Więcej informacji związanych z doręczaniem korespondencji przez komornika można zyskać już teraz na stronach kancelarii komorniczych. Można również pobrać z nich odpowiedni wniosek do zlecenia usługi.

Dodaj komentarz