Kursy ADR – jakie uprawnienia można uzyskać?

kierowcy

Kursy ADR to specjalistyczne nauki dla kierowców i pracowników firm logistycznych. Szkolenie dostarcza wiedzy na temat transportu środków niebezpiecznych. Jakie uprawnienia można zyskać po kursie ADR?

Co to jest kurs ADR i gdzie można go wykonać?

Kursy ADR to szkolenia, które przygotowują kierowców do przewozu niebezpiecznych materiałów. Gdzie można wykonać kursy ADR? W Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i wielu innych dużych miastach znajdują się specjalne ośrodki szkoleniowe.

Najlepszym sposobem na znalezienie takiej placówki jest wyszukanie w internecie frazy „kursy ADR w Bydgoszczy/Warszawie/Katowicach” – dobór miasta zależy od miejsca zamieszkania interesanta.

W takich ośrodkach często można też wykonać inne szkolenia związane z tematyką transportową i zaopatrzeniową. Wiele firm proponuje kursy na ładowarki teleskopowe lub kursy na wózki widłowe.

Na czym polegają kursy ADR?

Przewożenie materiałów niebezpiecznych (ADR) wymaga odpowiednich kwalifikacji. Powierzenie substancji wybuchowych, promieniotwórczych czy łatwopalnych w niewłaściwe ręce może wywołać realne zagrożenie dla zdrowia albo nawet życia. Dlatego też podczas kursów ADR kierowcy zdobywają wiedzę na temat właściwości oraz klasyfikacji niebezpiecznych towarów.

Uczestnicy szkolenia dowiadują się również, jakie środki bezpieczeństwa należy przedsięwziąć przy transporcie i powiązanych operacjach. Kierowcy poznają instrukcje dla wszystkich osób zaangażowanych w przewóz środków niebezpiecznych. Podczas szkolenia zostaje przedstawiona też dokumentacja transportu towarów niebezpiecznych.

Co można zyskać dzięki kursom ADR?

Na kursie ADR zyskuje się przede wszystkim niezbędną wiedzę do przeprowadzania właściwego transportu materiałów niebezpiecznych. Całe szkolenie zakończone jest egzaminem. Pozytywny wynik testu daje uczestnikowi uprawnienia do legalnego przewozu ADR. Taka specjalizacja może znacznie ułatwić zdobycie pracy w firmie transportowej.

Kursy ADR to szkolenia dla kierowców, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat środków niebezpiecznych. Po zakończeniu nauki są świadomi zagrożeń i w pełni gotowi do przewozu różnych substancji.

Dodaj komentarz