Na czym polega inwentaryzacja powykonawcza budynku?

inwentaryzacja budynku

Przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej jest obowiązkowym elementem budowy. Brak przeprowadzenia tej procedury może mieć poważne skutki. Dlaczego inwentaryzacja jest ważna? Kto ją wykonuje i jaki jest jej przebieg?

Inwentaryzacja powykonawcza budynku – jak przebiega i na czym polega?

Budowa każdej inwestycji to złożony proces. Wymaga nie tylko przygotowania projektu, lecz również uzyskania odpowiednich dokumentów i pozwoleń. Zakończenie prac budowlanych powinno zostać zgłoszone do odpowiedniej jednostki administracyjnej. Dzięki temu można uzyskać pozwolenie na legalne użytkowanie budynku. Aby je otrzymać, konieczne jest wykonanie prac inwentaryzacyjnych. Inwentaryzacja powykonawcza budynku w Gorzowie oraz innych miastach jest wykonywana przez geodetę posiadającego stosowne uprawnienia. Jego zadaniem jest sprawdzenie, czy budowla została przeprowadzona zgodnie z projektem. Musi dokonać wszelkich pomiarów i umieścić budynek na mapie geodezyjnej, tak żeby usytuowanie budynku odpowiadało stanu aktualnemu. Dodatkowo powinien nanieść informacje dotyczące przebiegu instalacji – gazowych, elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych oraz miejsca ich przyłączeń. Ważne jest także umiejscowienie na mapie drogi dojazdowej, parkingów i wszystkich innych elementów infrastruktury. 

Dlaczego konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji i kiedy się ją wykonuje?

Inwentaryzację przeprowadza się po zakończeniu wszystkich prac budowlanych. Jest ona warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowego budynku i zamieszkania w nim. Geodeta w Gorzowie i innych miejscowościach w Polsce zgłasza do odpowiednich jednostek administracyjnych zmiany w terenie, co pozwala zaktualizować stan miejscowych map oraz ewidencji gruntów i budynków. Wykonanie inwentaryzacji, a tym samym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest niezwykle ważne. Brak tego dokumentu grozi nałożeniem przez Inspektora Nadzoru Budowlanego wysokich kar pieniężnych. Co gorsze kary mogą być nakładane kilkukrotnie, aż do momentu uzyskania prawidłowej dokumentacji. 

Dodaj komentarz