Przedszkole niepubliczne – czego może nauczyć się w nim dziecko?

niepubliczne przedszkole

Niepubliczne przedszkola są obecnie bardzo popularne i decyduje się na nie wielu rodziców. Jakie programy realizują i czego może nauczyć się w nich maluch?

Czym jest niepubliczne przedszkole?

Przedszkole niepubliczne to prywatna, alternatywna forma wczesnej edukacji, która nie jest finansowana przez rząd. Przedszkola te zwykle pobierają czesne i często mają selektywny proces przyjmowania, chociaż dostanie się do nich zwykle nie jest tak trudne, jak do przedszkoli publicznych.

Rodzaje programów w przedszkolach niepublicznych

Wybierając przedszkole niepubliczne – https://littlegenius.pl/zalety-przedszkola/ dla dziecka, warto zapoznać się z dostępnymi wariantami programów realizowanych w takich placówkach.

Przedszkola niepubliczne mogą oferować kilka rodzajów programów, w tym:

 • Montessori – takie programy są oparte na filozofii Marii Montessori, która kładzie nacisk na praktyczne uczenie się dzieci i samodzielne odkrywanie.
 • Waldorf – program oparty na filozofii Rudolfa Steinera, która kładzie nacisk na artystyczne i sensoryczne doświadczenia edukacyjne.
 • Lingwistyczne, językowe – mające na celu nauczanie drugiego języka, na przykład poprzez metodę zanurzenia, dzięki której dzieci są całkowicie otoczone językiem docelowym i uczą się z nim.
 • Tematyczne – koncentrują się na określonym obszarze tematycznym, takim jak nauka, sport, przyroda lub sztuka.

Jaką wiedzę i umiejętności przekazują przedszkola niepubliczne dzieciom?

Umiejętności zdobyte w przedszkolu są ważne, ponieważ stanowią podstawę przyszłej nauki i rozwoju dziecka. Przedszkole niepubliczne może zapewnić dziecku:

 • Solidne podstawy w podstawowych przedmiotach, takich jak czytanie, pisanie i liczenie, na których będzie się opierać nauka w późniejszych latach.
 • Umiejętności społeczne i wsparcie dla pracy zespołowej potrzebne do odniesienia sukcesu w szkole i życiu.
 • Zdolność do kreatywnego wyrażania siebie, która pomaga w rozwiązywaniu problemów, krytycznym myśleniu i powoduje zwiększenie pewności siebie.
 • Rozwój fizyczny niezbędny do prowadzenia zdrowego trybu życia.
 • Wsparcie emocjonalne potrzebne do pozytywnych relacji i rozwoju osobistego.
 • Zrozumienie podstawowych koncepcji naukowych.
 • Wprowadzenie do technologii i umiejętności cyfrowych, które przygotowuje ich na przyszłość.

Więcej informacji związanych z różnymi ofertami przedszkoli niepublicznych można znaleźć już teraz w sieci. Na swoich stronach internetowych niepubliczne przedszkole przedstawiają bliżej swój program, ofertę edukacyjną, a także można zapoznać się na nich z kosztami związanymi z uczęszczaniem do takiej placówki.

Dodaj komentarz