Upadłość małej firmy – co może być jej przyczyną i czy można jej uniknąć?

male firmy updlosc

Niewielkie firmy w wyższym stopniu są wystawione na czynniki powodujące zwiększenie ryzyka upadłości. Co najczęściej jest powodem upadłości mniejszej firmy? Czy można w jakiś sposób zredukować ryzyko jej bankructwa? Zobacz najważniejsze kwestie!

Co może przyczynić się do upadłości małej firmy?

W sektorze małych i średnich firm, czyli MŚP ryzyko bankructwa firmy jest znacznie większe. Co najczęściej powoduje problemy związane z utratą płynności finansowej firmy i przekłada się na jej bankructwo?

Małe firmy mogą ogłosić bankructwa z podobnych powodów jak większe, w tym:

 • Złe zarządzanie przepływami pieniężnymi,
 • Nadmierne zadłużenie u kontrahentów,
 • Niska sprzedaż lub spadający popyt na rynku,
 • Zwiększona konkurencja,
 • Nieoczekiwane wydatki lub nagłe wypadki,
 • Nieefektywne operacje lub złe zarządzanie,
 • Brak dostosowania do zmian na rynku,
 • Spowolnienia gospodarcze,
 • Brak dostępu do kapitału lub finansowania,
 • Osobiste problemy finansowe właściciela.

Czy mała firma można uniknąć bankructwa?

Tak, często można uniknąć bankructwa, podejmując proaktywne działania. Zaliczane są do nich między innymi:

 • Utrzymanie dodatnich przepływów pieniężnych

Regularne monitorowanie i zarządzanie przepływami pieniężnymi powoduje, że rachunki są opłacane na czas, a gotówka jest wystarczająca na nieoczekiwane wydatki.

 • Zarządzanie zadłużeniem

Ograniczenie poziomu zadłużenia i zapewnienie, że zadłużenie jest wykorzystywane wyłącznie na inwestycje, które przyniosą przyszłe dochody, może zmniejszyć ryzyko bankructwa.

 • Monitorowanie trendów rynkowych

Regularne sprawdzanie zmian na rynku i konkurencji może pomóc firmie wyprzedzać trendy i identyfikować potencjalne wyzwania na rynku.

 • Innowacje

Regularne inwestowanie w badania i rozwój, a także wdrażanie nowych technologii i procesów może pomóc firmie utrzymać przewagę konkurencyjną.

 • Poszukiwanie profesjonalnego wsparcia

Współpraca z doradcą finansowym może dostarczyć cennych wskazówek, jak radzić sobie z wyzwaniami finansowymi i unikać bankructwa swojej firmy.

 • Kontrolowanie wydatków

Regularne przeglądanie wydatków i zarządzanie nimi może pomóc firmie zmieścić się w budżecie i uniknąć nadmiernych kosztów.

 • Budowanie silnej historii kredytowej

Utrzymanie dobrej historii kredytowej i zdolności kredytowej może ułatwić dostęp do kapitału i finansowania, zmniejszając ryzyko bankructwa.

Gdy ryzykiem jest upadłość firmy Częstochowa daje dostęp do specjalistów, którzy mogą pomóc wtedy firmie w uniknięciu tego procesu, a w razie konieczności jego wykonania w jego prawidłowym przejściu.

Kancelaria Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o.

 1. Glogera 4/4, 42-217 Częstochowa

Tel.: 883 615 777 / biuro@doboszkancelaria.pl

Dodaj komentarz