Six Sigma – nowoczesne zarządzanie organizacją

Six Sigma

Perfekcja – słowo klucz, według którego chce pracować każde przedsiębiorstwo. Podejmowanie się takich działań na własną rękę bywa ryzykowne, jeśli chęci ulepszania organizacji towarzyszy uboga wiedza. Wówczas przychodzi rozwiązanie w postaci rygorystycznego podejścia o nazwie Six Sigma. Czym jest to narzędzie i jak może zmienić oblicze funkcjonowania przedsiębiorstwa?

Metoda pozyskiwania danych

Próbując zdefiniować pojęcie Six Sigma, należy zacząć od tego, że jest to metoda, której celem jest dążenie do doskonałości w zarządzaniu organizacją. Proces polega na pozyskiwaniu danych i identyfikacji błędów jeszcze zanim mogą wystąpić.

Z racji tego, że metoda od niedawna rozpowszechniana jest w Polsce, niewielu wie, że jej początki datuje się na połowę lat 80-tych, kiedy to została wprowadzona w Stanach Zjednoczonych przez Billa Smitha i Boba Galvina, który był synem założyciela legendarnej marki Motorola.

Działalność Motoroli opierała się na haśle przewodnim „Jakość nie może kosztować”. Wszelka produkcja firmowych dóbr oraz działalność wszystkich działów marki prezentowała filozofię, w myśl której najwyższą jakość można mieć za darmo. Mocno wierzono, że darmowa jakość zagwarantuje olbrzymie zyski. Za stosowanie filozofii Six Sigma firma otrzymała w 1988 roku Amerykańską Nagrodę Jakości.

Metodologia

Wprowadzenie metody Six Sigma polegało na zastosowaniu rygorystycznego podejścia do procesu doskonalenia działalności firmy. Uważano, że każdy proces, który następuje wewnątrz struktury firmy, powinien być stale monitorowany, w przeciwnym razie może nastąpić obniżenie jego wydajności. Aby jednak proces taki był wdrażany skutecznie, wszelkie działania muszą być zrozumiałe. Całość powinna rozpocząć się od statystycznego badania danych. Jak ocenić skuteczność wdrożonej metody? Szacuje się, że już w niedługim czasie można otrzymać wyniki ekonomiczne na satysfakcjonującym poziomie.

Działania doskonalące

Pierwszym krokiem do wdrożenia metody Six Sigma jest wprowadzenie rygorystycznego podejścia do opracowania działań, które mają za zadanie udoskonalić pracę jednostki. Polega to na adaptacji narzędzi statystycznych, za pomocą których możliwa będzie dogłębna analiza dotychczasowych danych, które zapewniły jednostce rozwój technologiczny.

Początkowo metoda Six Sigma obejmowała rozwiązywanie wyłącznie prostych problemów natury technologicznej. Dziś to szeroki zestaw narzędzi, za pośrednictwem których można przedstawić zupełnie nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem.

Co najbardziej charakteryzuje metodę Six Sigma?

Podejście do zarządzania jednostką opiera się głównie na danych, które są kluczowe do zrozumienia firmowych procesów. Kolejną istotną cechą jest ciągły monitoring wdrożonych procesów, a także orientacja na klienta.

Szkolenie z zakresu metody Six Sigma można znaleźć w ofercie firmy TQMsoft, lider szkoleń i dostawca skutecznych rozwiązań dla branży produkcyjnej z zakresu jakości i produktywności.

Partnerem materiału jest firma TQMsoft – Six Sigma w praktyce.

Dodaj komentarz