W jaki sposób określa się parametry gruntowe?

parametry gruntowe

Stabilność każdego budynku i obiektu zależy od jego posadowienia. Ma ono za zadanie przekazywanie wszystkich obciążeń z budowli na grunt nośny i zapewnienie właściwej  nośność. Stąd wynika potrzeba wykonywania dokładnych badań podłoża gruntowego. Warto więc przeczytać artykuł i dowiedzieć się, w jaki sposób określa się parametry gruntowe.

Po co wykonuje się badania podłoża gruntowego?

Prawo budowlane narzuca obowiązek wykonania analiz geotechnicznych gruntu przed przystąpieniem do każdej inwestycja budowlanej. Nowoczesne metody badawcze umożliwiają ustalenie podstawowych parametrów gruntowych poprzez analizę wskaźników oporu. Ocena zagęszczenia gruntu jest podstawą do podejmowania właściwych decyzji konstruktorskich i wybory najlepszej technologii wznoszenia obiektów budowlanych, a także decyduje o sposobie fundamentowania. Prawidłowo przygotowany fundament zapewnia bowiem stabilne posadowienie obiektu.

Podstawowe metody sondowania gruntu

Jak można dowiedzieć się, odwiedzając stronę internetową firmy badań geotechnicznych Baars ze Strzałkowa koło Poznania, specjalistyczne badania gruntu mogą być wykonywane  różnymi technikami. Do najpopularniejszych zalicza się sondowania statyczne CPT, CPTU i SCPTU. Tego typu analizy pozwalają na uzyskanie precyzyjnych danych, które niezbędne są do wykonania projektu budowlanego.

Sondowanie statyczne sondą stożkową

Najskuteczniejszą metodą badań gruntu jest sondowanie statyczne stożkiem piezoelektrycznym CPTU, które zastąpiło badanie stożkiem elektrycznym CPT. Polega na wprowadzeniu w grunt za pomocą żerdzi sondy w kształcie stożka tzw. pentametru. Sondę zagłębia się ze stałą prędkością ok. 2 cm/s. Piezoelektryczna sonda stożkowa wyposażona jest w czujniki tensometryczne umożliwiające w sposób ciągły i jednoczesny pomiar siły oporów wprowadzania stożka (qc) i tarcia tulei ciernej (fs), a także w czujnik ciśnienia (u2), który umożliwia pomiar in-situ ciśnienia porowego. Badanie CPTU charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru i wrażliwością na zmienne właściwości podłoża. Dzięki temu uzyskać można bardzo szczegółowe parametry podłoża gruntowego. Dodatkowymi badaniami gruntu są testy sejsmiczne SCPTU oraz sondowania statyczne sondą stożkową CCPTU, które umożliwia również dokładny pomiar przewodności elektrycznej gruntu.

Dodaj komentarz