Żywiec Zdrój zebrał i poddał recyklingowi 60% plastiku, który wprowadził w tym

Recykling plastiku

Żywiec Zdrój zebrał i poddał recyklingowi 60% plastiku, który wprowadził w tym roku na rynek. Dokładnie rok temu Żywiec Zdrój zobowiązał się, że już w 2020 roku taka sama ilość plastiku, jaką wprowadzi na rynek zostanie z niego zebrana i poddana recyklingowi. Już w tej chwili, dzięki działaniom marki i konsekwentnej współpracy z partnerami, zebrano i przetworzono go aż 60%.

60% odzyskanego surowca

Żywiec Zdrój dokładnie rok temu – w grudniu 2019 roku – podczas Szczytu Klimatycznego ONZ COP 24 w Katowicach zobowiązał się, że już w 2020 roku taka sama ilość plastiku, jaką wprowadzi na rynek, zostanie zebrana i poddana recyklingowi. Już w tej chwili, dzięki działaniom marki i jej partnerów, takich jak Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol, na rzecz zwiększania efektywności systemu zbiorki butelek PET i ich recyklingu w Polsce, zebrano i przetworzono 60% plastiku PET. To znaczące osiągnięcie na drodze do realizacji zobowiązania marki.

Poniższe dane, wskazujące ile przedmiotów codziennego użytku lub elementów funkcjonalnych ma szansę powstać dzięki recyklingowi plastiku zebranego przez Żywiec Zdrój w 2019 roku, najlepiej obrazują jak korzystne dla natury i gospodarki jest właściwe segregowanie opakowań.

Dzięki recyklingowi zebranego przez Żywiec Zdrój w 2019 roku plastiku ma szanse powstać np.:

1,7 MILIONA M2 WYKŁADZINY DYWANOWE
PONAD 9 MLN WYPEŁNIEŃ KURTEK
1 MILION WYPEŁNIEŃ ŚPIWORÓW
PONAD 9,7 MLN CZAPEK Z POLARU

Żywiec Zdrój intensywnie działa, aby butelki PET nie trafiały do środowiska naturalnego

Dzięki współpracy z partnerami zaangażowanymi w tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym m.in. z Organizacją Odzysku Opakowań Rekopol, Żywiec Zdrój wpływa na zwiększenie poziomu zbiórki i recyklingu plastiku w Polsce.

„Dane z ostatniego badania dotyczącego segregacji odpadów przez Polaków pokazały nam, że w obszarze edukacji jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego też realizujemy inicjatywy takie jak kampania edukacyjna „Wyrzucaj, jak chcesz, ale zawsze #dożółtegokosza”, w ramach której, między innymi dzięki wsparciu znanych osób, pokazujemy jak powinien wyglądać cykl życia plastikowej butelki, aby mogła stać się cennym surowcem wtórnym i zyskać nowe życie – mówi Edyta Krysiuk-Kowalczyk, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju, Żywiec-Zdrój. Wierzymy, że to kompleksowe podejście łączące edukację z działaniami operacyjnymi, jak zwiększanie ilości zebranego i poddanego recyklingowi plastiku, ograniczy ilość tego surowca trafiającego do środowiska. Już teraz możemy powiedzieć, że jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie realizacji naszego zobowiązania. W tym roku zebraliśmy i poddaliśmy recyklingowi aż 60% plastiku, który wprowadziliśmy na rynek. Jest to krok milowy na drodze do 100%, które osiągniemy już w 2020 roku – dodaje Edyta Krysiuk-Kowalczyk.

Co Polacy wiedzą o segregacji odpadów?

Prawidłowa segregacja opakowań oraz recykling to klucz do gospodarki o obiegu zamkniętym i tym samym szansa na ponowne wykorzystanie plastiku jako surowca. Jednak zgodnie z wynikami badania „Polacy o segregacji śmieci”, przeprowadzonego na zlecenie Żywiec Zdrój w ramach ostatniej kampanii „Wyrzucaj, jak chcesz, ale zawsze #dożółtegokosza”, aż 45% Polaków nie rozumie, dlaczego powinniśmy segregować śmieci. Badanie pokazuje również, że ponad 40% konsumentów nie wie, że plastik powinien trafiać zawsze do żółtego kosza, a 37% badanych w ogóle nie widzi sensu segregacji odpadów. Polacy przekonani, że śmieci są mieszane w śmieciarce, co oczywiście nie jest prawdą.

Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, jak ważna jest edukacja dotycząca recyklingu. Dlatego właśnie Żywiec Zdrój od lat prowadzi działania na rzecz edukacji oraz inspiruje konsumentów do troski o naturę i zmiany postaw na bardziej ekologiczne i te działania również są jednym z elementów zobowiązania środowiskowego marki z 2018 roku.

Dodaj komentarz