Dlaczego warto studiować filologię angielską?

Filologa angielska

Wpisując w przeglądarkę filologia angielska studia wyświetla się wiele różnych ofert edukacyjnych, należących do różnych uczelni. Jedną z nich jest Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Język angielski jest bardzo przyszłościowym kierunkiem, gdyż otwiera drzwi do wielu profesji. Jest on także niezbędny podczas podróżowania po całym świecie. Jakie są jeszcze argumenty przemawiające za studiowaniem tego kierunku?

Co daje studiowanie na WSE? – filologia angielska studia

Jest to pewne, że filologia angielska studia umożliwi opanowanie na biegłym poziomie nie tylko język angielski ogólny, ale i specjalistyczny. Ten drugi jest szczególnie istotny w trakcie dokonywania różnego rodzaju tłumaczeń. Na tym kierunku występuje możliwość rozwoju kompetencji i umiejętności kluczowych w pracy w międzykulturowym środowisku biznesowym oraz tych niezbędnych do wykonywania zawodu tłumacza. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych lektorów i językoznawców z całej branży, którzy słyną nie tylko z ogromnej wiedzy merytorycznej, ale i praktycznej, jakże istotnej w przyszłej pracy zawodowej w różnych firmach i instytucjach międzynarodowych. Rekrutacja na ten kierunek trwa już od 1 kwietnia 2020 roku i będzie trwać do 31 sierpnia br. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 9 września 2020 roku.

Studia z angielskim

Zalety studiowania filologii angielskiej w Krakowie?

Studiowanie na Wyższej Szkole Europejskiej w systemie stacjonarnym zapewnia 180 godzin praktycznej nauki języka angielskiej. W trybie niestacjonarnym liczba tych godzin zmniejszona jest do 130. Oprócz języka angielskiego nabywa się kompetencje w innym języku obcych z pośród 6 proponowanych. Występuje możliwość uczenia języka hiszpańskiego, rosyjskiego bądź niemieckiego. Oprócz nauki języków obcych kierunek ten stawia także na rozwój z zakresu komunikacji międzykulturowej, biznesu oraz zarządzania. To, co wyróżnia studiowanie filologii angielskiej na tej uczelni to, że został obdarowany pierwszym miejscem w województwie małopolskim pod kątem wynagrodzenia jakie uzyskują absolwenci tego kierunku. Miało to miejsce w rankingu „Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych” przygotowywanym przez MNiSW.

Jakie zawody można wykonywać po ukończeniu tego kierunku?

Po ukończeniu specjalizacji Komunikacja międzykulturowa w biznesie można ubiegać się o pracę w firmach i organizacjach międzynarodowych, które poszukują specjalistów z dziedziny języka biznesu bądź komunikacji międzykulturowej. Mogą starać się o etat także w firmach i organizacjach zatrudniających menedżerów, konsultantów biznesowych i specjalistów ds. handlu zagranicznego i współpracy międzynarodowej oraz w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej, instytucjach kulturalnych, agencjach filmowych, galeriach, muzeach, które współpracują z międzynarodowymi instytucjami. To także okazja do pracy w mediach, biurach spraw zagranicznych oraz ministerstwach i agencjach rządowych. Po ukończeniu specjalności Tłumaczenia specjalistyczne oprócz wymienionych miejsc pracy można ubiegać się o zatrudnienie także w biurach tłumaczeń.

Dodaj komentarz