Dwa sposoby na flipowanie mieszkań

Sposoby na flipowanie mieszkań

Home flipping to znana głównie w Stanach Zjednoczonych metoda inwestowania na rynku nieruchomości – zarówno pierwotnym, jak i wtórnym. W Polsce z kolei rozwija się prężnie tożsamy tryb inwestycyjny, określany jako flipowanie na nieruchomościach. Istnieją dwa główne tryby prowadzenia tego rodzaju działań inwestycyjnych.

Czym właściwie jest flipping?

Flipowanie mieszkań to nic innego jak inwestowanie na rynku nieruchomości, polegające na ich zakupie, a następnie ich sprzedaniu z zyskiem. Inwestor podnosi wartość mieszkania w takim przypadku na różne sposoby, najczęściej dzięki wykonaniu remontu czy modernizacji nieruchomości z rynku wtórnego lub zwiększaniu ilości pokoi czy podniesieniu standardu mieszkania budowanego przez dewelopera. Czasem fliper, czyli osoba specjalizująca się we flipowaniu na nieruchomościach, tylko odświeża kupione mieszkanie, aby móc je w krótkim czasie sprzedać z zyskiem.

Eksperci twierdzą, że w przypadku flippowania mieszkaniami mamy do czynienia z pewnego rodzaju spekulacjami, które podobne są do spekulowania na giełdzie papierów wartościowych, ale na rynku nieruchomości są one znacznie bardziej przewidywalne i wiążą się automatycznie z niższym poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Inwestor zajmujący się flipowaniem mieszkań może wykonywać swoją pracę w jednym z dwóch podstawowych modeli, jakimi są: wholesale flipping oraz rehabbing. Na czym one polegają?

Wholesale flipping

Pojęcie wholesale flipping czy wholesale flipp dotyczy klasycznej inwestycji w nieruchomości, w której inwestor taniej kupuje mieszkanie, a drożej je sprzedaje. Pojęcie to oznacza zakup nieruchomości poniżej ceny rynkowej i odsprzedanie jej kolejnemu inwestorowi również w stosunkowo niskiej cenie, jednak inwestor w takim przypadku realizuje sprecyzowany z góry zysk. Zarabia, choć nie tak dużo, jak przypadku przeprowadzenia remontu nieruchomości i zwiększania jej wartości właśnie w taki sposób.

Zaletą wholesale flippingu jest to, że inwestować w ten sposób może każdy, nawet osoba bez doświadczenia na rynku nieruchomości. Sztuką jest tu przede wszystkim to, by znaleźć taką okazję inwestycyjną, która pozwoli na tani zakup nieruchomości i pozostanie jeszcze margines do tego, by nadal sprzedać ją w atrakcyjnej cenie, choć z zyskiem dla inwestora. Wholesale flipp cechuje się niskim poziomem ryzyka.

Czym jest rehabbing?

Drugim modelem działania inwestorów, którzy zajmują się flipowaniem na nieruchomościach, może być rehabbing. To najczęściej stosowany w USA model zarabiania na inwestycjach typu „house flipping”. Polegają one na tym, że inwestor kupuje nieruchomość po cenie niższej od jej wartości rynkowej, ale nie sprzedaje jej od razu. Zwykle obiektem inwestycji jest mieszkanie wymagające pewnych nakładów inwestycyjnych, aby móc doprowadzić je do stanu używalności. Mieszkania pod rehabbing mogą znajdować się w złym lub bardzo złym stanie technicznym. Bywa, że są to gruzowiska, w których trudno dostrzec potencjał inwestycyjnych, ale doświadczeni flipperzy mogą to z łatwością zrobić. Jeśli planowana jest inwestycja typu rehabbing, to wymagane będzie przeprowadzenie szeroko zakrojonego remontu. Najpierw taki remont będzie trzeba zaplanować, a następnie przeprowadzić – samodzielnie, jeśli inwestor ma do tego zdolności lub zlecić wykonanie prac remontowych ekipie budowlanej. Mieszkanie uzyskuje w wyniku rehabbingu wysoki standard, jest więc gotowe do zamieszkania, dlatego jego wartość na rynku nieruchomości zdecydowanie wzrasta.

Dodaj komentarz