Jak uniknąć 14. najczęstszych powodów odmowy kredytu?

Odmowa kredytu

Dla wielu osób marzących o zakupie lub budowie własnego domu często jedyną możliwością zrealizowania tego celu jest kredyt hipoteczny. Zdarza się, że po dopełnieniu wszelkich formalności, mimo wielkich nadziei, wnioskodawcy otrzymują od banku negatywną decyzję. Po pogodzeniu się z porażką i przetrawieniu rozczarowania przychodzi czas na dalsze próby. Każda instytucja inaczej ocenia zdolność kredytową swoich klientów. Zastanawiasz się, jakie mogą być przyczyny negatywnych decyzji? Poznaj 14 najczęstszych powodów odmowy kredytu.

Popularne powody negatywnych decyzji

Udzielające kredytów mieszkaniowych banki mają 21 dni na podjęcie ostatecznej decyzji o przyznaniu finansowania od momentu otrzymania kompletnej dokumentacji. W tym czasie analitycy dokładnie sprawdzają, jak duże jest prawdopodobieństwo, że kredytobiorca zwróci pożyczoną sumę na warunkach umowy. Kredytodawcy wstrzymują się od ryzykownych decyzji, ponieważ kredyty hipoteczne obejmują kwoty wynoszące zazwyczaj kilkaset tysięcy złotych, więc zabezpieczenie stanowi kluczową kwestię.

Brak zdolności kredytowej

Taka odpowiedź z banku zazwyczaj wynika z oceny analityków, wskazującej, iż przyszły kredytobiorca nie będzie miał wystarczających środków na regulowanie comiesięcznych rat. Z jednej strony przyczyniają się do tego zbyt niskie dochody, a z drugiej – wysokie wydatki. Te ostatnie często związane są z posiadanymi na koncie debetami, czy dużymi limitami kart kredytowych. Przed rozpoczęciem procesu wnioskowania o kredyt mieszkaniowy warto je obniżyć lub zamknąć niektóre z nich.

Zapytania i inne problemy – BIK

Biuro Informacji Kredytowej przetwarza dane o posiadanych przez kredytobiorców zobowiązaniach z ostatnich 5 lat. Jeśli miałeś opóźnienia w spłacie swoich wcześniejszych kredytów, wynoszące ponad 30 dni – informacja ta będzie ujęta w BIK.

Wcześniejsze próby uzyskania finansowania na zakup nowej nieruchomości, wiążą się ze składaniem zapytań kredytowych. Jeśli wnioskodawca ma za sobą kilka podejść, będzie to działało na jego niekorzyść.

Kwestie związane z formą zatrudnienia

Osoby, które otrzymują wynagrodzenie na innej podstawie niż umowa o pracę, często są zaniepokojone, sprawdzając swoją zdolność kredytową przy użyciu kalkulatora hipotecznego. Jednak umowa o dzieło lub zlecenie wcale nie oznaczają braku szansy na kredyt mieszkaniowy. Najważniejsza jest stałość otrzymywanych wypłat. Problematyczne może okazać się zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej, ponieważ nie gwarantuje ono ciągłości i stabilności.

Błędy formalne

Wnioskowanie o finansowanie na nową nieruchomość jest znacznie bardziej praco- i czasochłonnym procesem w porównaniu np. z kredytem gotówkowym. Składając wniosek, należy doręczyć również inne dokumenty w odpowiednim terminie, m.in. oświadczenie o dochodach, wyciągi z rachunku bankowego, PIT oraz dokumentację dotyczącą nieruchomości. Brak dostarczenia któregoś z nich w danym czasie skutkuje negatywną decyzją banku.

Co jeszcze wpływa na obniżenie zdolności kredytowej?

Oprócz powyższych 4 najczęstszych powodów, przez które bank nie decyduje się na uruchomienie kredytu hipotecznego, można wyróżnić jeszcze 10 przyczyn związanych z niemożnością otrzymania finansowania na nowy dom lub mieszkanie:

  1. częste zmiany pracy w przeszłości lub posiadanie nowej umowy o pracę,

  2. niskie miesięczne wynagrodzenie,

  3. dochód uzyskiwany krócej niż przez 6 miesięcy lub przerwy w jego otrzymywaniu większe niż kwartał,

  4. zawyżona wartość nieruchomości w porównaniu z ceną rynkową,

  5. całkowity brak historii kredytowej związany z nieposiadaniem kart kredytowych i niekupowaniem na raty,

  6. częstotliwość impulsywnych wydatków widoczna w historii rachunku bankowego,

  7. niska ocena punktowa wnioskodawcy, czyli scoring,

  8. krótki okres działania firmy, w której zatrudniony jest kredytobiorca lub ryzykowna branża,

  9. wpisy w dziale III księgi wieczystej nieruchomości,

  10. chęć zakupu mieszkania spółdzielczego, kiedy istnieją przeciwwskazania do założenia księgi wieczystej.

Kredyt hipoteczny bez odmowy? To nie takie trudne.

Jesteś zainteresowany kredytem mieszkaniowym? Przed przystąpieniem do sprawdzenia zdolności kredytowej i wpisywania danych w kalkulatorze hipotecznym, warto poświęcić chwilę na przeanalizowanie swojej sytuacji. Zapoznanie się z najczęstszymi powodami odmowy udzielenia finansowania przez banki pozwoli określić, co można poprawić lub zmienić. Na pewne kwestie, jak historia kredytowa, czy liczba zapytań do BIK nie ma się już wpływu, natomiast cały czas można pracować nad pozostałymi czynnikami, chociażby wyższym dochodem lub brakiem błędów formalnych w dostarczanym wniosku i innych dokumentach.

Dodaj komentarz