Kiedy mamy do czynienia ze szkodą górniczą?

gornictwo

Prowadzenie prac wydobywczych nie pozostaje obojętne dla terenu eksploatacji złóż. Dawniej niezaludnione obszary oddziaływania kopalni dziś są miejscem życia i pracy wielu ludzi, którzy narażeni są na ponoszenie szkód związanych z działalnością górniczą. Jednak w jakich sytuacjach można mówić o wystąpieniu szkody górniczej i kiedy można ubiegać się o przysługujące wówczas odszkodowanie?

Czym jest szkoda górnicza?

Najprościej mówiąc, szkoda górnicza jest rodzajem szkody spowodowanej przez działalność wydobywczą. Wydobywanie złóż wywołuje ruchy mas skalnych, co przekłada się na zmiany ukształtowania terenu: ciągłe (gdy grunt zachowuje swoją spoistość) bądź nieciągłe (kiedy powstają pęknięcia lub rozpadliny). Ruchy górnicze mogą spowodować zniszczenia sąsiadujących z terenem robót gruntów i obiektów budowlanych – wówczas mowa o wystąpieniu szkody górniczej.

Jakiego rodzaju szkody mogą spowodować zakłady górnicze?

Negatywne skutki prowadzenia prac górniczych mogą spowodować wiele rodzajów szkód. Zdarza się, że w ich wyniku pękają ściany, zalewane są piwnice czy tereny upraw. Niekiedy dochodzi do poniesienia jeszcze poważniejszych strat, ponieważ szkody górnicze mogą przyczynić się do zawalenia się całego budynku mieszkalnego czy gospodarczego. Specjaliści ds. odszkodowań za szkody górnicze z firmy Kompensata z Rudy Śląskiej przypominają, że:

Odpowiedzialność prawną za tego typu zdarzenia ponosi podmiot prowadzący kopalnię, a poszkodowany uprawniony jest do ubiegania się o odszkodowanie – niezależnie od rodzaju i wartości poniesionej straty.

Szkody górnicze – nie tylko straty, ale też utracone korzyści

Zgodnie z prawem szkoda górnicza może również przyjąć postać utraconych korzyści. Mają charakter hipoteczny, a przejawiają się one brakiem spodziewanych zysków, które – gdyby nie wystąpienie szkody – powiększyłyby majątek poszkodowanego. Zatem jeśli w wyniku szkody górniczej zniszczeniu uległ np. sklep poszkodowanego, przyjmuje ona podwójną postać. Jest zarówno stratą, jak i utraconą korzyścią, ponieważ zniszczenie budynku zabrało poszkodowanemu szansę na osiągnięcie zysków z prowadzonej dotychczas sprzedaży.

Dodaj komentarz